Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191801. 13.05.2009 Vastus Laste Varjupaiga kinnistu bilansile võtmisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
191802. 13.05.2009 VO23 Muudatused Jäätmekäitluseeskirjas (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
191803. 12.05.2009 Vastus vastsündinud lapse pere kontrollimiseks (SA Tallinna Lastehaigla) Menetletud  
191804. 12.05.2009 Otsus kasvandiku lahkumise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
191805. 12.05.2009 Nõusolek kasvandiku kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
191806. 12.05.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
191807. 12.05.2009 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse saatmine (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
191808. 12.05.2009 kanalisatsiooni puhastamine (Narva Vesi AS) Saadetud  
191809. 12.05.2009 5.3-5/1708 Sotsiaalabiameti omatulude kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191810. 12.05.2009 5.3-5/1707 Sotsiaalbiameti eelarve täitmise kassapõhine kuuaruanne seisuga 01.05.2009 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191811. 12.05.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
191812. 12.05.2009 5 parkimiskohad (KÜ Kreenholmi 23 AB) Menetletud  
191813. 12.05.2009 40 parkimiskohad (KÜ Kreenholmi 42) Menetletud  
191814. 12.05.2009 Taotlus sotsiaalse iseloomustuse väljastamiseks (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
191815. 12.05.2009 Teatis (Dr. Nona Kosmeetika OÜ) Menetletud  
191816. 12.05.2009 Vastus järelepärimisele isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
191817. 12.05.2009 1-13-2/175 Muuseumi majanduskulud (Narva Muuseum) Menetletud  
191818. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
191819. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
191820. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
191821. 12.05.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
191822. 12.05.2009 arvelt võtmise kohta (OÜ TON MÄRTS) Menetletud  
191823. 12.05.2009 Sisetuleku (töötasu) arestimise akt (Kohtutäitur Risto Kütt) Menetletud  
191824. 12.05.2009 150 hinnapakkumine (Narva Päevad) (Viru Prospekt) 11.06.2009  
191825. 12.05.2009 11 Korteriühistu tegevusest (KÜ Uusküla 11) Menetletud  
191826. 12.05.2009 Kutse Narva päevadele (Velikij Novgorodi LV) Menetletud  
191827. 12.05.2009 Eelarve vahendite ümberpaigutamise taotlus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
191828. 12.05.2009 teade (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
191829. 12.05.2009 teade (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
191830. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
191831. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
191832. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
191833. 12.05.2009 Volikiri - Elene Tsybina (Ametid ja teenistused) Menetletud  
191834. 12.05.2009 112-05/09 Taotlus - täiendavaid vahendeid (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
191835. 12.05.2009 Kaaskiri (EAS) Saadetud