Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
197051. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/787 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
197052. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/786 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
197053. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/784 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
197054. 12.01.2009 1.3-1.4/2 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
197055. 12.01.2009 1.3-1.4/1 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
197056. 12.01.2009 219 Ergo tagasinõue sõidukahjule (AS ERGO Kindlustus) Menetletud  
197057. 12.01.2009 3.2-11/3390 KIK - keskkonnaprogramm 2009 (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
197058. 12.01.2009 4 IV MV - perearsti ametikohale konkursi väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
197059. 12.01.2009 7.2-12-/110 Puškini 26 üürimine EPV (Kirde Piirivalvepiirkond) Menetletud  
197060. 12.01.2009 1-8.5/3764-2 Välistor.joogivee kvalit. (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
197061. 12.01.2009 Volikiri - V.Vorobjov (Ametid ja teenistused) Menetletud  
197062. 12.01.2009 Arvamuse päring (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
197063. 12.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
197064. 12.01.2009 vastus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
197065. 09.01.2009 1-13/14 Üldplaneeringu rahastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
197066. 09.01.2009 1.2-29/69 IV MV märgukiri - 08.01.09 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
197067. 09.01.2009 3-08-1995 Kohtukutse - T.Babanskaja (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
197068. 09.01.2009 avaldus (MTÜ Svätogor) Menetletud  
197069. 09.01.2009 1.6/60 Projekti kaaskiri (LVMA) Menetletud  
197070. 09.01.2009 2-06-30604-46 Kohtukutse - OÜ Optimax (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197071. 09.01.2009 ilma OÜ Pak teade (OÜ Pak) Menetletud  
197072. 09.01.2009 7-3/14374 Vastus Mülleri avaldusele (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
197073. 09.01.2009 4.2-12/22 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
197074. 09.01.2009 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197075. 09.01.2009 2009 aasta eelarve seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
197076. 09.01.2009 Avaldus kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
197077. 09.01.2009 puuduste kõrvaldamine (MTÜ V.Fitness) Menetletud  
197078. 09.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
197079. 09.01.2009 1-13-2/10 Muuseumi taotlus (Narva Muuseum) Menetletud  
197080. 09.01.2009 2009.a alaeelarve (Ametid ja teenistused) Saadetud  
197081. 09.01.2009 Esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197082. 09.01.2009 10 Saatekiri (Narva Lastekodu) Menetletud  
197083. 09.01.2009 9 Taotlus (Narva Lastekodu) Menetletud  
197084. 09.01.2009 8 Saatekiri (Narva Lastekodu) Menetletud  
197085. 09.01.2009 7 Saatekiri (Narva Lastekodu) Menetletud