Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
200796. 25.03.2008 1.2-25/1102-2 Kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
200797. 25.03.2008 1.2-34/1035 laulupeokomisjoni liige (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
200798. 25.03.2008 Teade (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Saadetud  
200799. 25.03.2008 Kutse (Teater Vanemuine) Menetletud  
200800. 25.03.2008 Volitus (Jekaterina Golubtsova - linnavolikogu liige) Menetletud  
200801. 25.03.2008 Avaldus (Vladimir Kalinkin) Menetletud  
200802. 25.03.2008 6.2-3/2179 Kalda 16 (Maa-amet) Menetletud  
200803. 20.03.2008 364-5 Taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
200804. 20.03.2008 18.TL11-4/1057-28 kaaskiri (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
200805. 20.03.2008 taotlus (KÜ Tiimani 17) Menetletud  
200806. 20.03.2008 Taotlus (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Menetletud  
200807. 20.03.2008 Emadepaeva taotlus (Narva Eakate Liit) Menetletud  
200808. 20.03.2008 1.2-25/926-2 maa munitsipaliseerimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
200809. 20.03.2008 441 teenindustasu suurus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
200810. 20.03.2008 1-13/279 taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
200811. 19.03.2008 1.2-1.2/127 Projekt Kodu tuleohutuks (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
200812. 19.03.2008 Taotlus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
200813. 18.03.2008 2-02-172 kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200814. 18.03.2008 järelpärimine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
200815. 18.03.2008 vastus appellatsioonikaebusele (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
200816. 18.03.2008 kaebus (Mihkel Kuldkepp) Menetletud  
200817. 18.03.2008 628 taotlus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
200818. 18.03.2008 700-k taotlus (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
200819. 18.03.2008 C/530 aktsionäride koosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
200820. 17.03.2008 saatekiri AK (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
200821. 17.03.2008 vastus pakkumisel (OÜ Narsil) Menetletud  
200822. 17.03.2008 taotlus (KÜ Kangelaste 15) Menetletud  
200823. 17.03.2008 339-5 taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
200824. 17.03.2008 3-2-16/08 lisafinantseerimine (Kultuuriosakond) Menetletud  
200825. 17.03.2008 3.1-8/35 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
200826. 17.03.2008 3.1-8/34 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
200827. 17.03.2008 2-08-2052-283 saatekiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200828. 17.03.2008 1.2-25/921-4 isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
200829. 17.03.2008 kutse (Europarlament) Menetletud  
200830. 17.03.2008 kutse (Teater Vanemuine) Menetletud