Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 26.01.2023 Huvikoolide treenerite tasu (Spordikoolide treenerid) Menetletud  
212. 26.01.2023 K.Enno teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
213. 26.01.2023 Meeldetuletus (Eraisik) Saadetud  
214. 26.01.2023 Käskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
215. 26.01.2023 Kuulutuse avalikustamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
216. 26.01.2023 4.-11/20 Taotlus arstiabi tasumiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) 08.02.2023  
217. 26.01.2023 2330,23,0000290 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
218. 26.01.2023 2-10/10 arvete kehtetuks tunnistamine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
219. 26.01.2023 Infopäring (Soldino Gümnaasium) Menetletud  
220. 26.01.2023 2-1.6/86 Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
221. 26.01.2023 3100,23,0039702 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222. 26.01.2023 3100,23,0034874 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
223. 26.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
224. 26.01.2023 1-17/35 Andmete esitamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
225. 26.01.2023 8, 5 õpilaskoha maksumus (Tartu Linnavalitsus) Menetletud  
226. 26.01.2023 2022. majandusaasta andmed (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 25.02.2023  
227. 26.01.2023 Kasutaja õiguste tühistamine (Swedbank AS) Saadetud  
228. 26.01.2023 2-21-9107 Isikule määratud esindaja 13.01.2023.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
229. 26.01.2023 Kahju hüvitamisest (AS If P&C Insurance) Saadetud  
230. 26.01.2023 42 Avaldus (J. S.) Menetletud  
231. 26.01.2023 7-6/23/1653 Riigivara võõrandamine (Maa-amet) Menetletud  
232. 26.01.2023 Fortaco Estonia OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326161 muumise korraldus (Keskkonnaamet) Menetletud  
233. 26.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
234. 26.01.2023 Pöördumine ja selgituste andmise nõue (Irina Janovitš - Linnavolikogu liige) Menetletud  
235. 26.01.2023 Taotlus (MTÜ Florett) Menetletud  
236. 25.01.2023 12-2/93 Päring hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Haabersti Linnaosa Valitsus) 08.02.2023  
237. 25.01.2023 2-22-14426 Kohtukutse (2 tk) kohtuistungile 02.02.2023.a (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
238. 25.01.2023 Järelepärimine (AÜ Berjozka) Saadetud  
239. 25.01.2023 2-23-78 Lapsele määratud esindaja 24.01.2023.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
240. 25.01.2023 2-23-762 Kohtukutse kohtuistungile 22.02.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.02.2023  
241. 25.01.2023 E-post Teade isikule (Maksu- ja Tolliamet) 31.01.2023  
242. 25.01.2023 2-10-62984 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 25.01.2023 2-18-6557 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
244. 25.01.2023 2-21-5943 Arsti arvamus eestkoste asjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 25.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud