Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 06.04.2021 Taotlus (Projekt O2 OÜ) 06.05.2021  
212. 06.04.2021 R.Aleksejeva puhkus (Linnamajandusamet) 30.04.2021  
213. 06.04.2021 Narva Joaoru Seirekalender 2021 (Terviseamet Ida Talitus) 30.04.2021  
214. 06.04.2021 Päring (Alla Delovaja - EKRE IV ringkonna Narva osakonna liige) 06.05.2021  
215. 06.04.2021 3169200 Järelepärimine (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
216. 06.04.2021 12.4-1/2608-1 Ametnike palkade avalikustamine (Rahandusministeerium) 16.04.2021  
217. 06.04.2021 Taotlus haldusakti kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 06.05.2021  
218. 06.04.2021 Rahu 12a/Tallinna mnt 60 projekteerimistingimuste taotluse kohta (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 06.05.2021  
219. 06.04.2021 Vastus kaasamisele (Narva Vesi AS) Menetletud  
220. 06.04.2021 Vastuväide (Eraisik) 06.05.2021  
221. 06.04.2021 Häbiplekk kesklinnas (Eraisik S.M.) 06.05.2021  
222. 06.04.2021 Kiri - Rahvaste maja üüritasu kohta (Larissa Olenina - Linnavolikogu liige) 19.04.2021  
223. 06.04.2021 Teade (Ankur Apartments OÜ) Saadetud  
224. 06.04.2021 Kuulutuse avaldamine (WEB Dart Media OÜ) Saadetud  
225. 06.04.2021 Järelepäring (Eesti Veemoto Liit) Menetletud  
226. 06.04.2021 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
227. 06.04.2021 Suur-Aguli tn 7 ja 9 elektrivõrgu ümberehitamine (E-Service Elektritööd) Menetletud  
228. 06.04.2021 Seletuskiri (Ühiselamu Puškini 26 töötajatelt ja elanikelt) 06.05.2021  
229. 06.04.2021 124 Avaldus (J. S.) 06.05.2021  
230. 06.04.2021 Vastus (Eraisik) 06.05.2021  
231. 06.04.2021 Järelepärimine (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 06.05.2021  
232. 06.04.2021 Tellimuskiri (AS N&V) Saadetud  
233. 06.04.2021 Teatis (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
234. 06.04.2021 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
235. 06.04.2021 8-6/21/6999 Kaebuse edastamine (Keskkonnaamet) 06.05.2021  
236. 06.04.2021 Küsimus (Ajaleht Narvskaja Gazeta) 06.05.2021  
237. 06.04.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 06.05.2021  
238. 06.04.2021 Avaldus (Eraisik) 06.05.2021  
239. 06.04.2021 1.1-19/44 Taotlus (Narva Paju Kool) 06.05.2021  
240. 06.04.2021 126 Päring (A. N.) 06.05.2021  
241. 06.04.2021 2-5/327-1 (meie125) Järelepärimine (Tartu Vangla) Menetletud  
242. 06.04.2021 Taotlus (KÜ Vaivara 3) 06.05.2021  
243. 06.04.2021 3168553 Järelepärimine (OÜ Julianus Inkasso) Menetletud  
244. 06.04.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
245. 06.04.2021 Maa-ala tasuta kasutusse taotlemine (KÜ Rahu 8) 06.05.2021