Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik) 18.02.2021  
212. 19.01.2021 2-12/9 vara mahakandmine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
213. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik I.Ts.) 18.02.2021  
214. 19.01.2021 Taotlus (Eraisik) 18.02.2021  
215. 19.01.2021 Kakuke tegevuse lõpetamine (Statistikaamet)  
216. 19.01.2021 Lisaandmete edastamine (Eraisikud) 18.02.2021  
217. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik) 18.02.2021  
218. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
219. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
220. 19.01.2021 E-post Tegevusaruanne (MTÜ Laste Päevakeskus LAD)  
221. 19.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-60699 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
222. 19.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Keila Kool) Menetletud  
223. 19.01.2021 3-3/6 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) 17.02.2021  
224. 19.01.2021 E-post Avaldus meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Pähklimäe 4) 18.02.2021  
225. 19.01.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eraisik) 01.02.2021  
226. 19.01.2021 5.1-28/7 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
227. 19.01.2021 5.1-28/6 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
228. 19.01.2021 Taotlus (Narva Linnavalitsus) 18.02.2021  
229. 19.01.2021 5.1-28/5 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilaste perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
230. 19.01.2021 6-1/2101-1 Järelepärimine isiku andmete kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 29.01.2021  
231. 19.01.2021 Avaldus (Galina Vologdina) 18.02.2021  
232. 19.01.2021 Balti elektrijaama vee kvaliteedikontroll (Enefit Power AS) 18.02.2021  
233. 19.01.2021 6-1/2099-1 Järelepärimine isikute elamiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 28.01.2021  
234. 19.01.2021 4.-1/7 Teade kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
235. 19.01.2021 14 Käskkiri (Riigihalduse minister) 18.02.2021  
236. 19.01.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
237. 19.01.2021 tegevuskulutoetuse eelnõu muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 18.02.2021  
238. 19.01.2021 4.-3/24 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
239. 19.01.2021 11-2/21/730-2 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) 18.02.2021  
240. 19.01.2021 4.-7/11 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
241. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik I.E.) 18.02.2021  
242. 19.01.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eraisik) Menetletud  
243. 19.01.2021 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 05.02.2021  
244. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik O.Tš.) 18.02.2021  
245. 19.01.2021 Päring (Eraisik M.G.) Menetletud