Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 26.01.2023 4.-11/20 Taotlus arstiabi tasumiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) 08.02.2023  
212. 26.01.2023 2330,23,0000290 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
213. 26.01.2023 2-10/10 arvete kehtetuks tunnistamine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
214. 26.01.2023 Infopäring (Soldino Gümnaasium) 25.02.2023  
215. 26.01.2023 2-1.6/86 Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
216. 26.01.2023 3100,23,0039702 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
217. 26.01.2023 3100,23,0034874 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
218. 26.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
219. 26.01.2023 1-17/35 Andmete esitamine (SA Narva Linnaelamu) 25.02.2023  
220. 26.01.2023 8, 5 õpilaskoha maksumus (Tartu Linnavalitsus) Menetletud  
221. 26.01.2023 2022. majandusaasta andmed (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 25.02.2023  
222. 26.01.2023 Kasutaja õiguste tühistamine (Swedbank AS) Saadetud  
223. 26.01.2023 2-21-9107 Isikule määratud esindaja 13.01.2023.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
224. 26.01.2023 Kahju hüvitamisest (AS If P&C Insurance) Saadetud  
225. 26.01.2023 42 Avaldus (J. S.) Menetletud  
226. 26.01.2023 7-6/23/1653 Riigivara võõrandamine (Maa-amet) Menetletud  
227. 26.01.2023 Fortaco Estonia OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326161 muumise korraldus (Keskkonnaamet) 25.02.2023  
228. 26.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
229. 26.01.2023 Pöördumine ja selgituste andmise nõue (Irina Janovitš - Linnavolikogu liige) 25.02.2023  
230. 26.01.2023 Taotlus (MTÜ Florett) 25.02.2023  
231. 25.01.2023 12-2/93 Päring hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Haabersti Linnaosa Valitsus) 08.02.2023  
232. 25.01.2023 2-22-14426 Kohtukutse (2 tk) kohtuistungile 02.02.2023.a (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
233. 25.01.2023 Järelepärimine (AÜ Berjozka) Saadetud  
234. 25.01.2023 2-23-78 Lapsele määratud esindaja 24.01.2023.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 25.01.2023 2-23-762 Kohtukutse kohtuistungile 22.02.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.02.2023  
236. 25.01.2023 E-post Teade isikule (Maksu- ja Tolliamet) 31.01.2023  
237. 25.01.2023 2-10-62984 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 25.01.2023 2-18-6557 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 07.02.2023  
239. 25.01.2023 2-21-5943 Arsti arvamus eestkoste asjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
240. 25.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
241. 25.01.2023 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
242. 25.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Menetletud  
243. 25.01.2023 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-54590 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja)  
244. 25.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
245. 25.01.2023 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Energia 2) 24.02.2023