Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 11.08.2020 Kutse (KÜ Tallinna mnt 46) Saadetud  
212. 11.08.2020 A.Korol’i puhkuse katkestamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
213. 11.08.2020 258 Avaldus (S. A.) 10.09.2020  
214. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
215. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
216. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
217. 11.08.2020 128-NLV Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (LUX EXPRESS ESTONIA AS) 10.09.2020  
218. 11.08.2020 Otsuse edastamine (Eraisikud) Saadetud  
219. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 10.09.2020  
220. 11.08.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
221. 11.08.2020 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/652-M ülesütlemine (MTÜ Flyboard Estonia) Saadetud  
222. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
223. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
224. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
225. 11.08.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
226. 11.08.2020 Teatis (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Menetletud  
227. 11.08.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 10.09.2020  
228. 11.08.2020 Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (MTÜ Laste Õppekeskus Umka) 10.09.2020  
229. 11.08.2020 Hävitamisakti edastamisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
230. 11.08.2020 AH korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
231. 11.08.2020 2020. aasta Ameti hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2020  
232. 11.08.2020 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet) Saadetud  
233. 10.08.2020 Avaldus (Eraisikud) 09.09.2020  
234. 10.08.2020 Rohu niitmine (Eraisikud) Menetletud  
235. 10.08.2020 2-16-16106 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
236. 10.08.2020 2-13-56521 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
237. 10.08.2020 2-20-10282 Kohtukutse kohtuistungile 25.08.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 25.08.2020  
238. 10.08.2020 2-19-7202 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
239. 10.08.2020 2-20-9923 Lapsele määratud esindaja 07.08.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
240. 10.08.2020 2-20-9923 Puudutatud isiku 05.08.2020.a vastus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
241. 10.08.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (26 Juuli, 15KÜ) 09.09.2020  
242. 10.08.2020 257 Avaldus (N. M.) Menetletud  
243. 10.08.2020 256 Avaldus (S. A.) Menetletud  
244. 10.08.2020 Teatis (Eraisik) Menetletud  
245. 10.08.2020 Seletuskiri (Eraisik) 09.09.2020