Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220501. 25.05.2009 6.2-3/3905 Tallinna mnt 41 (Maa-amet) Menetletud  
220502. 25.05.2009 ilma Ilutulestik (OÜ Tulekild Teenused) Menetletud  
220503. 25.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220504. 25.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220505. 25.05.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220506. 25.05.2009 Vastus avaldusele ümberpaigutamisest (Oleg Jeršov) Menetletud  
220507. 25.05.2009 22/2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Olegta) Menetletud  
220508. 25.05.2009 23/2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Olegta) Menetletud  
220509. 25.05.2009 1.9-2./6379 Tööandja eluruumid (Rahandusministeerium) Menetletud  
220510. 25.05.2009 1-14/NC-10391 magistrieksami kaitsmiskomisjonis osalemisest (Tartu Ülikooli Narva Kolledz) 24.06.2009  
220511. 25.05.2009 3.1-8/1673 Spordiklubi Viktoria (Kultuuriosakond) Menetletud  
220512. 25.05.2009 kampaania "Hoia paberit!" kohta tänukiri (FIE Vassili Bulajevski) Saadetud  
220513. 25.05.2009 kampaania "Hoia paberit!" kohta tänukiri (AS Junona) Saadetud  
220514. 25.05.2009 2-06-21250 Kohtumäärus 2-06-21250 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
220515. 25.05.2009 785985 Borovkova viibimiskoht (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
220516. 25.05.2009 Toetuse maksmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220517. 25.05.2009 Volitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
220518. 25.05.2009 358-09 Koosolekukuulutus istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
220519. 25.05.2009 2-20/189 MTÜ Poola Klubi Polonez avalduse edastamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220520. 25.05.2009 Eelarvelised vahendid (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
220521. 25.05.2009 soojussõlmi renoveerimisest (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
220522. 25.05.2009 ilma Praktikategevus (Rene Zorin) Menetletud  
220523. 25.05.2009 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
220524. 25.05.2009 1.1-19/63 Pöördumine pereolukorra kontrollimiseks (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
220525. 25.05.2009 2-09-21535/16953-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220526. 25.05.2009 ilma üürilepingu tähtaja pikendamisest (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
220527. 22.05.2009 86 Aiamajade remontmaterjal (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
220528. 22.05.2009 1.10-34/50 Kutse (Petrozavodski LV) Menetletud  
220529. 22.05.2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Olegta) Menetletud  
220530. 22.05.2009 kaaskiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
220531. 22.05.2009 S-10/45 Kinnituskiri (Avatud Eesti Fond) Menetletud  
220532. 22.05.2009 garantiikiri (Sata OÜ) Saadetud  
220533. 22.05.2009 jooksva finantseerimise vähendamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
220534. 22.05.2009 2009.a kulude tegevusalade järgi (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220535. 22.05.2009 Rüütli 8 koristamine (OÜ Jusian) Saadetud