Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220571. 21.05.2009 pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
220572. 21.05.2009 Taotlus peretoetuse maksmise peatamiseks (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Menetletud  
220573. 21.05.2009 12 Kauplemisloa pikendamine (OÜ Alvel Ventures) Menetletud  
220574. 21.05.2009 Vastus pereolukorrast (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
220575. 21.05.2009 Vastus pereolukorrast (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
220576. 21.05.2009 Saatekiri - laste nimekiri (Narva Paju Kool) Menetletud  
220577. 21.05.2009 vahendite eraldamine spordiklubile Viktoria turniiris "Must meri 2009" osalemiseks (Narva Linnavalitsus)  
220578. 21.05.2009 e-post Piiriületus (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
220579. 21.05.2009 vahendite eraldamine Narva Kolledzile P.Põllu mälestustahvli paigaldamiseks (Narva Linnavalitsus) Saadetud  
220580. 21.05.2009 1.2.25/2020-2 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220581. 21.05.2009 1.2.25/2024-2 Isikliku ksutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220582. 21.05.2009 2-08-20435 Svetlana Loginova kohtukutse (Viru Maakohus) Menetletud  
220583. 21.05.2009 1.2-25/2010-2 Isikliku kasutusõiguse lisame (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220584. 21.05.2009 Narva Joaoru supluskohast (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Saadetud  
220585. 21.05.2009 raieloa saamiseks taotlus (Hiab Balti AS) Menetletud  
220586. 21.05.2009 raieloa saamiseks taotlus (Hiab Balti AS) Menetletud  
220587. 21.05.2009 1-13/476 Mõisa tn äärse maa-ala detailplaneering (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 20.06.2009  
220588. 21.05.2009 2009.a eelarve (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Saadetud  
220589. 21.05.2009 2009.a eelarve (MTÜ Me aitame sind) Saadetud  
220590. 21.05.2009 2009.a eelarve (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
220591. 21.05.2009 Kindlustamata isikute ravikulud (SA Narva Haigla) Saadetud  
220592. 21.05.2009 1-13/484 Narva-Tõrvajõe detailplaneeringu teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220593. 21.05.2009 1-13/485 Linda pargi detailplaneeringu teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220594. 21.05.2009 1.1-14/1793 Narva linna Arengukava uuendamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220595. 21.05.2009 Narva kooldirektorite töövisiit (Veera Jemeljanova) Saadetud  
220596. 21.05.2009 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
220597. 21.05.2009 1-13/485 Linda pargi ja selle lähiala detailplaneering (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 20.06.2009  
220598. 21.05.2009 ilma leping programmi Minu Riik kohta (MTÜ Integratsiooni ABC) 20.06.2009  
220599. 21.05.2009 2009.a eelarve muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220600. 21.05.2009 eelarve assigneeringute muutmisest (KO) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
220601. 21.05.2009 kUTSE (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
220602. 21.05.2009 2.1-11/59 Taotlus endise kasvandiku suhtes (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
220603. 21.05.2009 2.1-11/61 Kaaskiri isikliku abivahendi kaardi väljastamiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
220604. 21.05.2009 113 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
220605. 21.05.2009 2-09-20352/16212-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud