Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220676. 19.05.2009 fi/149 Tõendi päring (Altranet OÜ) Menetletud  
220677. 19.05.2009 7.5/1092 lepingu aruande kohta NLSO tegevustoetuse eraldamisest (Kultuuriministeerium) Menetletud  
220678. 19.05.2009 Rehabilitatsiooniteenusele suunamise tõendi vormistamisest (OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU) Menetletud  
220679. 19.05.2009 8.-1/20432 Päring alaealise pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
220680. 19.05.2009 kiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220681. 19.05.2009 2-08-67334/224/16035-09 Kohtukutse, isikute seisukohad ja taotlused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220682. 19.05.2009 1-06-7267/15997-09 Kohtumääruse edastamine alaealise ülalpidaja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220683. 19.05.2009 10.1-5.4/6444 vahendite eraldamisest lasteasutustele eesti keele õppe korraldamiseks (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
220684. 18.05.2009 kanalisatsiooni puhastamisest (Narva Vesi AS) Saadetud  
220685. 18.05.2009 eelarve assigneeringute muutmine (KO) (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
220686. 18.05.2009 meeldetuletus (Garata OÜ) Saadetud  
220687. 18.05.2009 meeldetuletus (Alfatom Ehitus AS) Saadetud  
220688. 18.05.2009 Pakkumise pikendamise ettepanek (OÜ Castnix Invest) Saadetud  
220689. 18.05.2009 Pakkumise pikendamise ettepanek (Ligrando OÜ) Menetletud  
220690. 18.05.2009 Selgituse küsimine (Ligrando OÜ) Menetletud  
220691. 18.05.2009 2-13/158 Buss Riiga (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220692. 18.05.2009 üüritasust vabastamisest (Kunstistuudio Stupeni) Menetletud  
220693. 18.05.2009 1.2-25/1806,1808,1809,1812kuni 1 Maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220694. 18.05.2009 ilma A.Bobretsov´i viibimiskoht (KÜ Mõisa 7) Menetletud  
220695. 18.05.2009 Õppelaen - I.Tabakova (Rahandusministeerium) Saadetud  
220696. 18.05.2009 ilma vahendite eraldamine võistluse osalejate autasustamiseks (Maleklubi Kaissa) 17.06.2009  
220697. 18.05.2009 kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
220698. 18.05.2009 tõend (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Saadetud  
220699. 18.05.2009 kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
220700. 18.05.2009 1-3/4 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Koidula 4/5) Menetletud  
220701. 18.05.2009 Narva Päevad 2009 (Narva Kutseõppekeskus) Saadetud  
220702. 18.05.2009 2-21/169 parkimisloa saamiseks taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220703. 18.05.2009 ilma SAA IT arendamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
220704. 18.05.2009 Taotlus (AS Transservis-N) Saadetud  
220705. 18.05.2009 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
220706. 18.05.2009 3.4-4/09-00196/001 Teehoiutööd 2009.a (Maanteeamet) Menetletud  
220707. 18.05.2009 Tõendite väljastamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220708. 18.05.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
220709. 18.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220710. 18.05.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud