Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220711. 18.05.2009 Piiri ületamine (Narva Piiripunkt) Saadetud  
220712. 18.05.2009 0515/1 10.05.2006 töövõtulepingu nr 0620 kohta (AS Heakorrastus) Menetletud  
220713. 18.05.2009 84 liiklusmärgi paigaldamine (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
220714. 18.05.2009 2-21/172 Kaaskiri otsustele ja määrustele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220715. 18.05.2009 ilma Alaealistega pere kontrolli alla võtmisest (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
220716. 15.05.2009 Taotlus busside tellimisest (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
220717. 15.05.2009 1.3-1/1750 2009 teise poolaasta Narva linna Sotsiaalabiameti infotehnoloogia arenemise plaan (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
220718. 15.05.2009 Arvete maksmine (SA Narva Tööstuspark) Menetletud  
220719. 15.05.2009 ER/JUH-505 Tiigi tn remont (AS Energoremont) Menetletud  
220720. 15.05.2009 1.2-25/1670-4 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220721. 15.05.2009 ilma Isiku viibimiskoht - D.Mironov (KÜ Puškini 22) Menetletud  
220722. 15.05.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220723. 15.05.2009 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220724. 15.05.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220725. 15.05.2009 5.3-5/1742 2009 a maikuu toimetulekutoetuse raha ülekandmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220726. 15.05.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
220727. 15.05.2009 2-21/166 Fraktsioon USALDUS - hooldekodu (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220728. 15.05.2009 2-21/165 A.Pauls - 2007.a investeeringud (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220729. 15.05.2009 2-21/164 A.Pauls - 14.elamurajooni kuivendustööd (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
220730. 15.05.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220731. 15.05.2009 isikute registreerimise kontrollimine (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
220732. 15.05.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
220733. 15.05.2009 2-09-19855/15869-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220734. 15.05.2009 2-09-1726-283/15627 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220735. 15.05.2009 2-09-16522/15868-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta alaealiste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220736. 15.05.2009 2-08-16883 V.J/26099 Teate saatmine - kohtukutse lapse suhtes (Viru Maakohus) Menetletud  
220737. 14.05.2009 külmavee- ja kanalisatsioonitorustike sisestamine ehitusregistrisse (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220738. 14.05.2009 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220739. 14.05.2009 raieloa saamiseks taotlus (Albion Motors OÜ) Menetletud  
220740. 14.05.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220741. 14.05.2009 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220742. 14.05.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220743. 14.05.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220744. 14.05.2009 Avaldus hooldamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220745. 14.05.2009 Taotlus sotsiaalse iseloomustuse väljasaatmiseks (Narva Lasteaed Kuldkalake) Menetletud