Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220781. 02.03.2009 IDA4.1-16.13/5368 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220782. 02.03.2009 IDA4.1-16.13/2037 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220783. 02.03.2009 IDA4.1-16.13/2034 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220784. 02.03.2009 IDA4.1-16.13/557 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220785. 27.02.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220786. 27.02.2009 K.Ljudvigu teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220787. 27.02.2009 NEV/18370 hooldus- ja remonditööde teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
220788. 27.02.2009 1 jäätmede väljaveo taotlus (HÜ Rassvet) Menetletud  
220789. 27.02.2009 Vastus kirjale lapse kohta (Munitsipaal asutus Hariduse ja noorsoo rajooni juhatus) Menetletud  
220790. 27.02.2009 Vastus päringule alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220791. 27.02.2009 Kaaskiri projekti aruandele (EC Delegation to Russia) Menetletud  
220792. 27.02.2009 1-13/220 makseteade (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220793. 27.02.2009 garantiikiri projekti "Läänemere Maletähed" kohta (Haridus- ja Teadusministeerium)  
220794. 27.02.2009 1-13/219 makseteade (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220795. 27.02.2009 1-13/218 makseteade (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220796. 27.02.2009 1.1-7/592 Muinsuskaitse talgupäev (Muinsuskaitseamet) Menetletud  
220797. 27.02.2009 garantiikiri piletite tasumisest (OÜ Bussireisid) Menetletud  
220798. 27.02.2009 info pedagoogide personalikulude kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220799. 27.02.2009 garantiikiri - konverents "Ajalooisikud" (Narva Muuseum) Menetletud  
220800. 27.02.2009 projekti kooskõlastamisest (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
220801. 27.02.2009 1.1-7/591 Kaaskiri infovoldikule (Muinsuskaitseamet) Menetletud  
220802. 27.02.2009 1.2-2.8/1723 Kaaskiri - lepingule (C.Linne) (EAS) Menetletud  
220803. 27.02.2009 ilma E.Roor avaldus (Elviira Roor) Menetletud  
220804. 27.02.2009 kuulutuse hinnast (Ajaleht Gorod) Menetletud  
220805. 27.02.2009 5 üürilepingu lõpetamisest avaldus (OÜ Elfani Ehitus) Menetletud  
220806. 27.02.2009 397 Piiriületus AS Cista (AS Cista) Menetletud  
220807. 27.02.2009 vahendite eraldamine Ida-Virumaa Spordiliidule (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
220808. 27.02.2009 vahendite eraldamine Tatari Kultuuriseltsile (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
220809. 27.02.2009 ilma Klubi Käsitöö - tegevusetoetuse taotlus (Narva Klubi Käsitöö) Menetletud  
220810. 27.02.2009 ilma Valgevene selts Sjabrõ - tegevusetoetuse taotlus (Narva Valgevene Selts Sjabrõ) Menetletud  
220811. 27.02.2009 Saatekiri -alaealise dokumendid (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220812. 27.02.2009 ilma Lauluklubi Ehho - tegevusetoetuse taotlus (MTÜ Lauluklubi Ehho) Menetletud  
220813. 27.02.2009 Päring kasvandiku sotsiaalse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Pingviin) Menetletud  
220814. 27.02.2009 ilma Usbeki Kultuuriselts - tegevusetoetuse taotlus (Narva linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana) Menetletud  
220815. 27.02.2009 Vastus teabe nõudmisele alaealise vanema kohta (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Menetletud