Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220781. 12.05.2009 Nõusolek kasvandiku kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
220782. 12.05.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220783. 12.05.2009 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse saatmine (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
220784. 12.05.2009 kanalisatsiooni puhastamine (Narva Vesi AS) Saadetud  
220785. 12.05.2009 5.3-5/1708 Sotsiaalabiameti omatulude kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220786. 12.05.2009 5.3-5/1707 Sotsiaalbiameti eelarve täitmise kassapõhine kuuaruanne seisuga 01.05.2009 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220787. 12.05.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
220788. 12.05.2009 5 parkimiskohad (KÜ Kreenholmi 23 AB) Menetletud  
220789. 12.05.2009 40 parkimiskohad (KÜ Kreenholmi 42) Menetletud  
220790. 12.05.2009 Taotlus sotsiaalse iseloomustuse väljastamiseks (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
220791. 12.05.2009 Teatis (Dr. Nona Kosmeetika OÜ) Menetletud  
220792. 12.05.2009 Vastus järelepärimisele isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
220793. 12.05.2009 1-13-2/175 Muuseumi majanduskulud (Narva Muuseum) Menetletud  
220794. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
220795. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
220796. 12.05.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
220797. 12.05.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220798. 12.05.2009 arvelt võtmise kohta (OÜ TON MÄRTS) Menetletud  
220799. 12.05.2009 Sisetuleku (töötasu) arestimise akt (Kohtutäitur Risto Kütt) Menetletud  
220800. 12.05.2009 150 hinnapakkumine (Narva Päevad) (Viru Prospekt) 11.06.2009  
220801. 12.05.2009 11 Korteriühistu tegevusest (KÜ Uusküla 11) Menetletud  
220802. 12.05.2009 Kutse Narva päevadele (Velikij Novgorodi LV) Menetletud  
220803. 12.05.2009 Eelarve vahendite ümberpaigutamise taotlus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
220804. 12.05.2009 teade (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
220805. 12.05.2009 teade (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
220806. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220807. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220808. 12.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
220809. 12.05.2009 Volikiri - Elene Tsybina (Ametid ja teenistused) Menetletud  
220810. 12.05.2009 112-05/09 Taotlus - täiendavaid vahendeid (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
220811. 12.05.2009 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
220812. 12.05.2009 kiosk "Hamburgerid" Peetri platsil (Oligarh OÜ) Menetletud  
220813. 12.05.2009 reservfondist vahendite eraldamine teatri Ilmarine kolimisega seotud kulude katteks (Narva Linnavalitsus) Saadetud  
220814. 12.05.2009 kultuuriosakonna mikrobussi piiri ületamisest (AS Transservis-N) Saadetud  
220815. 12.05.2009 NEV/19297 alajaamade territooriumide koristamise kohta (OÜ VKG Elektrivõrgud) 11.06.2009