Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
220886. 08.05.2009 ukseluku paigaldamisest (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
220887. 08.05.2009 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220888. 08.05.2009 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220889. 08.05.2009 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
220890. 08.05.2009 Projekti toetamine (OÜ Pausch Grupp) Saadetud  
220891. 08.05.2009 1-13-2/174 Taotlus - Carl Linne ürdiaed (Narva Muuseum) Menetletud  
220892. 08.05.2009 Vastus saatekirjale perele abi osutamisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220893. 08.05.2009 Projekti toetamine (OÜ Matadorfix) Saadetud  
220894. 08.05.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220895. 08.05.2009 59 Raha taotlus (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
220896. 08.05.2009 Sularaha sissemaksed pangakontole (Swedbank AS) Saadetud  
220897. 08.05.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
220898. 08.05.2009 Taotlus tulude ja kulude aprillis 2009.a suurendamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
220899. 08.05.2009 1.2-25/1581-2 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220900. 08.05.2009 teede nimekiri (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Saadetud  
220901. 08.05.2009 1-13/436 kasutusloa taotlusest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
220902. 08.05.2009 Taotlus eelarve assigneeringute muutmisest (Kultuuriosakond) Menetletud  
220903. 08.05.2009 Taotlus eelarve assigneeringute muutmisest (Kultuuriosakond) Menetletud  
220904. 08.05.2009 2009.a finantseerimise allika muutmine (Kultuuriosakond) Menetletud  
220905. 08.05.2009 Taotluse kooskõlastamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
220906. 08.05.2009 Taotlus (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
220907. 08.05.2009 taotlus (Eesti Punase Risti Narva linna Selts) Menetletud  
220908. 08.05.2009 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
220909. 08.05.2009 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
220910. 08.05.2009 Müügiluba (OÜ Tööstuskaubad) Menetletud  
220911. 08.05.2009 üürile andmise kohta (OÜ Promelauks) Menetletud  
220912. 08.05.2009 1-13-2/172 Restaureerimisprojekti finantseerimine (Narva Muuseum) Menetletud  
220913. 08.05.2009 28 pakkumine (AS N&V q) Menetletud  
220914. 08.05.2009 0508/1 töövõtulepingu nr 55 projektist (AS Heakorrastus) Menetletud  
220915. 08.05.2009 ilma lepingu pikendamisest (OÜ Dekoraator) Menetletud  
220916. 08.05.2009 1015392012 Kodakondsustunnistuse väljastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
220917. 08.05.2009 1-9/245 Teatis vastsündinud pere kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Menetletud  
220918. 07.05.2009 Narva Rajekoja hoone kohta (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
220919. 07.05.2009 arve tagastamisest (KÜ 26. Juuli 31) Saadetud  
220920. 07.05.2009 arve tagastamisest (KÜ Rakvere 30) Saadetud