Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221271. 13.11.2009 102 Teatis hooldatava kliendi kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
221272. 13.11.2009 ilma Päring (KÜ Kangelaste 3) Menetletud  
221273. 13.11.2009 2-09-58928 Kohtumääruste saatmine hagitagastamise taotluse rahuldamise ja asja menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221274. 13.11.2009 ilma Maamaksust vabastamise avaldus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221275. 12.11.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221276. 12.11.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221277. 12.11.2009 sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221278. 12.11.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221279. 12.11.2009 ilma Euroopa Noortepealinn (Eesti Noorteühenduste Liit) Menetletud  
221280. 12.11.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221281. 12.11.2009 Taotlus (St.Peterburi Välissuhete ja Turismi Komitee) Saadetud  
221282. 12.11.2009 Koostöö projektis (AS Eesti Energia NEJ) Saadetud  
221283. 12.11.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221284. 12.11.2009 A.Ljudvigi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221285. 12.11.2009 väljaku puhastamine (MTÜ Florett) Menetletud  
221286. 12.11.2009 lepingu sõlmimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
221287. 12.11.2009 OT-86/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221288. 12.11.2009 63 Nõudekiri (KÜ Valge Sein) Menetletud  
221289. 12.11.2009 63 Taotlus (Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon) Menetletud  
221290. 12.11.2009 2010. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221291. 12.11.2009 2413 Kaaskiri (Notaribüroo Ahtri 10A) Menetletud  
221292. 12.11.2009 Õiend (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221293. 12.11.2009 Töötasu kinni pidamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221294. 12.11.2009 vastus taotlusele vahendite eraldamise kohta kontsertide korraldamiseks (MTÜ Muusikute Täiendõppe Keskus)  
221295. 12.11.2009 K. Johannese puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221296. 12.11.2009 P.Tambu teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221297. 12.11.2009 raieloa taotlus (KÜ Tiimanni 2) Menetletud  
221298. 12.11.2009 ilma õppelaenu kustutamisest (Tatjana Railjan) Menetletud  
221299. 12.11.2009 raieloa taotlus (Irina Denissova) Menetletud  
221300. 12.11.2009 23 asendusliikmete määramine (Valimiskomisjon) Menetletud  
221301. 12.11.2009 198 inventari ostmine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
221302. 12.11.2009 Omatulude eelarve täitmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221303. 12.11.2009 2-21/305 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
221304. 12.11.2009 e-post Kaebus (Tanel Stroo) Menetletud  
221305. 12.11.2009 e-post Teabenõue (AS Äripäev) Menetletud