Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221411. 09.11.2009 Õnnitlus (Den Bosch City Council) Saadetud  
221412. 09.11.2009 Päring pere kohta (Ühiselamu Kreenholmi 40) Menetletud  
221413. 09.11.2009 Tulud-kulud (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221414. 09.11.2009 Päring isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
221415. 09.11.2009 prügi väljaveo hinnapakkumise esitamisest (AS Heakorrastus) Saadetud  
221416. 09.11.2009 Volitus (Ametid ja teenistused) Saadetud  
221417. 09.11.2009 Volitus (Ametid ja teenistused) Saadetud  
221418. 09.11.2009 Muusikakooli telefoninumbrite väljalülitamise kohta (Elion Ettevõtted AS) Saadetud  
221419. 09.11.2009 553-09 Koosolekukuulutus Alaealiste komisjonile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221420. 09.11.2009 33 teatis (FIE Aleksandr Matvejev F-ART) Menetletud  
221421. 09.11.2009 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221422. 09.11.2009 ilma Vastuväide (Katri Raik - Narva linnavolikogu liige) Menetletud  
221423. 09.11.2009 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221424. 06.11.2009 A.Šerbinini avaldus (Aleksei Šerbinin) Menetletud  
221425. 06.11.2009 NET/1769 Narva linna tänavavalgustuse lisatöödest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
221426. 06.11.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221427. 06.11.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221428. 06.11.2009 V.Konovalovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221429. 06.11.2009 protokoll 12 Linna valimiskomisjoni istung 4.11.2009 nr.12 (Valimiskomisjon) Menetletud  
221430. 06.11.2009 2-09-58090 Kohtumäärus - Jaroslav K. (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud  
221431. 06.11.2009 ilma linnaürituste plaani kohta (MTÜ Svätogor) 06.12.2009  
221432. 06.11.2009 R.Lausmaa puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221433. 06.11.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221434. 06.11.2009 teatis (KÜ Vana Vall) Saadetud  
221435. 06.11.2009 päring (Harju Maakohtu pärimisregister) Saadetud  
221436. 06.11.2009 102 projekti kooskõlastamine (*) Menetletud  
221437. 06.11.2009 kanalisatsiooni puhastamine (Narva Vesi AS) Saadetud  
221438. 06.11.2009 Vastus päringule hoolekandeasutuste elanikest (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
221439. 06.11.2009 korralduse saatmine (Vt lisa) Saadetud  
221440. 06.11.2009 aknaplokkide vahetamine (Ventklapp OÜ) Saadetud  
221441. 06.11.2009 postiaadressi omistamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221442. 06.11.2009 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
221443. 06.11.2009 2-09-2935 Kohtuotsuse saatmine vanema õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221444. 06.11.2009 2022507321/1 Teatis dokumendi väljastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
221445. 06.11.2009 1104/1-1 akti esitamine (AS Heakorrastus) Menetletud