Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221446. 06.11.2009 ilma allkirjastatud lepingu tagastamine (Eesti Post AS) Menetletud  
221447. 06.11.2009 68 lepingu pikendamine (AS N&V q) Menetletud  
221448. 05.11.2009 Vastus avaldusele õpilase kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
221449. 05.11.2009 Õiend (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
221450. 05.11.2009 P.Tambu teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221451. 05.11.2009 A.Filippovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221452. 05.11.2009 Palgata puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221453. 05.11.2009 rendimaks (MTÜ Rahvuslike, valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus ISTOKI) Menetletud  
221454. 05.11.2009 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221455. 05.11.2009 1-13/1014 katastriüksuse plaanid (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221456. 05.11.2009 6-1/816 Riikliku järelvalve teostamine (Riigihangete Amet) Menetletud  
221457. 05.11.2009 Palgata puhkus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221458. 05.11.2009 M.Aleksejevale volitus lepingu sõlmimiseks (Kultuurimaja Rugodiv)  
221459. 05.11.2009 2010.aasta prioriteetide paigutamise kohta (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit)  
221460. 05.11.2009 EI teenuste toetamine (SA Narva Tööstuspark) Saadetud  
221461. 05.11.2009 taotlus (KÜ Kevade 3 Narva) Saadetud  
221462. 05.11.2009 Plaanitavate investeeringuprojektide andmete esitamine (SA Narva Tööstuspark) Saadetud  
221463. 05.11.2009 ilma Avaldus (Marina Šutova) Menetletud  
221464. 05.11.2009 Plaanitavate investeeringuprojektide andmete esitamine (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Menetletud  
221465. 05.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221466. 05.11.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221467. 05.11.2009 hinnapakkumine (Lindström OÜ) Menetletud  
221468. 05.11.2009 tõend nr 379 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221469. 05.11.2009 jäätmetest teatis (Vt lisa) Saadetud  
221470. 05.11.2009 228 Alaealiste laste klassitunnistuste saatmine (Narva Lastekodu) Menetletud  
221471. 05.11.2009 2-09-52242 Kohtumääruse saatmine alaealisele isikule esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221472. 05.11.2009 ilma ametikiri (Aleksandra Presnova) Menetletud  
221473. 05.11.2009 Märgukiri A.Ljudvig´ile (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221474. 05.11.2009 2-09-52242 Kohtukutse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221475. 05.11.2009 2-09-39244 Kohtukutse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221476. 05.11.2009 ilma taotlus (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
221477. 05.11.2009 ilma hinnapakkumine (Lindström OÜ) Menetletud  
221478. 04.11.2009 ilma Avaldus (Kanepi ja Puuvilla tn elanikud) Menetletud  
221479. 04.11.2009 garantiikiri (FIE Vassili Bulajevski) Saadetud  
221480. 04.11.2009 Kaebuse edastus (Tarbijakaitseamet) Menetletud