Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221516. 04.11.2009 2-09-54283 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221517. 04.11.2009 2010.a eelarve eelnõu (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Menetletud  
221518. 04.11.2009 2-09-56249 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221519. 04.11.2009 2-09-55324 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221520. 04.11.2009 2-09-55327 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221521. 03.11.2009 pakkumiskutse (Vt lisa) Saadetud  
221522. 03.11.2009 Taotlus riigilõivu maksmise vabastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
221523. 03.11.2009 avaldus (Maria Handoga) Menetletud  
221524. 03.11.2009 288 Sõudebaasi hoone rekonstrueerimine (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
221525. 03.11.2009 Dokumentide edastamine (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
221526. 03.11.2009 OT-75/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221527. 03.11.2009 A.Antonov teenistulähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221528. 03.11.2009 Palgata puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221529. 03.11.2009 R.Lausmaa puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221530. 03.11.2009 2.5-11/1951-1 Riigivara tasuta võõrandamine (Riigikogu) Menetletud  
221531. 03.11.2009 G.Zaitsev teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221532. 03.11.2009 6.2-3/7973 Sepa tn 10 maa-ala detailplaneering (Maa-amet) Menetletud  
221533. 03.11.2009 ilma Avaldus (Eleonora Epštein) Menetletud  
221534. 03.11.2009 6-1/91294 Teabenõue (Eesti Töötukassa) Menetletud  
221535. 03.11.2009 ilma lapse kooli vormistamise kohta (Ilona Hajaštši) 03.12.2009  
221536. 03.11.2009 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 5) Menetletud  
221537. 03.11.2009 liikluskahju nr. L06093140 (AS ERGO Kindlustus) Menetletud  
221538. 03.11.2009 hinnapakkumine (Vt lisa) Saadetud  
221539. 03.11.2009 teatis (Andrei Blinov) Saadetud  
221540. 03.11.2009 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221541. 03.11.2009 Koosolekukuulutus Alaealiste komisjoni istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221542. 03.11.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221543. 03.11.2009 hinnapakkumine (AS G4S Eesti Narva kontor q) Menetletud  
221544. 03.11.2009 Munitsipaalelamispind (R.Beletskaite) Saadetud  
221545. 03.11.2009 Munitsipaalelamispind (M.Savenkova) Saadetud  
221546. 03.11.2009 päring (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
221547. 03.11.2009 päring (Harju Maakohtu pärimisregister) Saadetud  
221548. 03.11.2009 6-4/0915558/0905947 Teabe nõudmine (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
221549. 03.11.2009 päring (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Saadetud  
221550. 03.11.2009 päring (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Saadetud