Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221621. 02.11.2009 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221622. 02.11.2009 2.1-11/131 Teade kasvandiku kohta (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
221623. 02.11.2009 1-13.2/1149-7 Ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamine (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221624. 02.11.2009 18.SKA15-4/14474-1 Saatekiri isiku viibimisest Valkla Hooldekodus (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
221625. 02.11.2009 519-09 Päring alaealise isiku pere kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221626. 02.11.2009 2-09-29178 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221627. 30.10.2009 mängu- ja suhtluskeskkond õpilastele (MTÜ Ökokratt) Saadetud  
221628. 30.10.2009 hinnapakkumine (AS G4S Eesti Narva kontor q) Menetletud  
221629. 30.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221630. 30.10.2009 Dokumentide edastamine - isikute taotlused koos lisadega (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221631. 30.10.2009 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse saatmine (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
221632. 30.10.2009 tõend nr 382 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221633. 30.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (september 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221634. 30.10.2009 Dokumendi edastamine kliendi kohta (Aavere Hooldekodu) Menetletud  
221635. 30.10.2009 161 projekti kooskõlastamine (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
221636. 30.10.2009 Dokumendi edastamine üürilepingu lõpetamise kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
221637. 30.10.2009 vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221638. 30.10.2009 2009. a eelarve sihtfinanseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221639. 30.10.2009 ettekirjutusest (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
221640. 30.10.2009 lepingu sõlmimisest (Securitas Eesti AS) Saadetud  
221641. 30.10.2009 ventilatsiooni puhastamine (Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
221642. 30.10.2009 ukse paigaldamine (OÜ Stanestor) Saadetud  
221643. 30.10.2009 teede remont (KÜ Vana Loss) Menetletud  
221644. 30.10.2009 teede remont (KÜ Bastrakovi 5) Menetletud  
221645. 30.10.2009 teede remont (KÜ Suur 17) Menetletud  
221646. 30.10.2009 6 subsideerimise taotlus (KÜ Tallinna mnt 63) Menetletud  
221647. 30.10.2009 KV214 teatis (OÜ Zoroaster) Menetletud  
221648. 30.10.2009 1-13/998 Vaivara Vallavalitsuse detailplaneeringutest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221649. 30.10.2009 01/02/01/508 varuväljapääsu ehitamine (AS Nakro) Menetletud  
221650. 30.10.2009 Sotsiaalabiameti arvamus vanema õiguste kohta alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221651. 30.10.2009 Kaaskiri (AS Toila Sanatoorium) Saadetud  
221652. 30.10.2009 Taotlus koha eraldamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221653. 30.10.2009 4.2-1/8286 Majanduslike huvide deklaratsioon (Siseministeerium) Menetletud  
221654. 30.10.2009 G.Petuškova avaldus (Galina Petuškova) Menetletud  
221655. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/22956 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud