Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221656. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/22961 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221657. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/22954 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221658. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/22114 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221659. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/22958 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221660. 30.10.2009 IDA 4.1-16.13/24990 Päring alaealise isiku pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221661. 30.10.2009 2-09-38513 Kohtumääruse saatmine täisealisele isikule esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221662. 30.10.2009 518-09 Päring kodukülastuse akti kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221663. 30.10.2009 517-09 Päring läbiviidud tööst alaealiste isikute peredega (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221664. 29.10.2009 haridusttõendavate dokumentide blankettide kasutamise aruanne (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)  
221665. 29.10.2009 "1.advent" ja "Tervitame uut 2010.aastat!" (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
221666. 29.10.2009 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
221667. 29.10.2009 ilma Taotlus (KÜ Pimeaia) Menetletud  
221668. 29.10.2009 7-1-3-446-09 Kaebuse edastamine (Riigikohus) Menetletud  
221669. 29.10.2009 üürilepingu ümbervormistamisest (AS GoRail) Saadetud  
221670. 29.10.2009 Kütuse kulunormist (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221671. 29.10.2009 5.3-5/4319 Taotlus raamatupidamisprogrammi efektiivsemaks muutmiseks (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221672. 29.10.2009 Komisjoni moodustamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221673. 29.10.2009 Komisjoni moodustamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221674. 29.10.2009 5.3-5/4316 Sotsiaalabiameti 28.10.2009.a kirja nr 5.3-5/4289 seletus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221675. 29.10.2009 info esitamine 2009 eraldiste kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
221676. 29.10.2009 O.Hara õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221677. 29.10.2009 7.3-1/763-2 Tähtaegade sunniraha rakendamine (Ida-Eesti Päästekeskus) Menetletud  
221678. 29.10.2009 OT-72/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221679. 29.10.2009 OT-71/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221680. 29.10.2009 987 projekti kooskõlastamine (AS Talter) Menetletud  
221681. 29.10.2009 A.Ljudvigi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221682. 29.10.2009 Taotlus hooldekodusse paigutamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221683. 29.10.2009 päring (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
221684. 29.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (september 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221685. 29.10.2009 KV 207 kaaskiri (OÜ Zoroaster) Menetletud  
221686. 29.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (august 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221687. 29.10.2009 Järelepärimine isikute transpordivahenditest (Maanteeamet) Menetletud  
221688. 29.10.2009 Teade matuseteenuste osutamise kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
221689. 29.10.2009 Kinnistusraamatusse kandmine (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
221690. 29.10.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud