Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221656. 29.10.2009 7-1-3-446-09 Kaebuse edastamine (Riigikohus) Menetletud  
221657. 29.10.2009 üürilepingu ümbervormistamisest (AS GoRail) Saadetud  
221658. 29.10.2009 Kütuse kulunormist (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221659. 29.10.2009 5.3-5/4319 Taotlus raamatupidamisprogrammi efektiivsemaks muutmiseks (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221660. 29.10.2009 Komisjoni moodustamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221661. 29.10.2009 Komisjoni moodustamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221662. 29.10.2009 5.3-5/4316 Sotsiaalabiameti 28.10.2009.a kirja nr 5.3-5/4289 seletus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221663. 29.10.2009 info esitamine 2009 eraldiste kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
221664. 29.10.2009 O.Hara õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221665. 29.10.2009 7.3-1/763-2 Tähtaegade sunniraha rakendamine (Ida-Eesti Päästekeskus) Menetletud  
221666. 29.10.2009 OT-72/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221667. 29.10.2009 OT-71/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221668. 29.10.2009 987 projekti kooskõlastamine (AS Talter) Menetletud  
221669. 29.10.2009 A.Ljudvigi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221670. 29.10.2009 Taotlus hooldekodusse paigutamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221671. 29.10.2009 päring (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
221672. 29.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (september 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221673. 29.10.2009 KV 207 kaaskiri (OÜ Zoroaster) Menetletud  
221674. 29.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (august 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221675. 29.10.2009 Järelepärimine isikute transpordivahenditest (Maanteeamet) Menetletud  
221676. 29.10.2009 Teade matuseteenuste osutamise kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
221677. 29.10.2009 Kinnistusraamatusse kandmine (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
221678. 29.10.2009 Kanda kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
221679. 29.10.2009 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
221680. 29.10.2009 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
221681. 29.10.2009 Ametikiri (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
221682. 29.10.2009 L.Sulin puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221683. 29.10.2009 1-15-2/560 komisjoni moodustamisest (Narva Muuseum) Menetletud  
221684. 29.10.2009 7.3-1/764-2 Tähtaegade sunniraha rakendamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
221685. 28.10.2009 Vastus taotlusele matusekulude katmise kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221686. 28.10.2009 Dokumentide edastamine isiku kohta (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
221687. 28.10.2009 1-13/996 Kulude piiramine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221688. 28.10.2009 2-22/297 Kulude piiramine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
221689. 28.10.2009 T.Luigas teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221690. 28.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud