Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221691. 29.10.2009 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
221692. 29.10.2009 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
221693. 29.10.2009 Ametikiri (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
221694. 29.10.2009 L.Sulin puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221695. 29.10.2009 1-15-2/560 komisjoni moodustamisest (Narva Muuseum) Menetletud  
221696. 29.10.2009 7.3-1/764-2 Tähtaegade sunniraha rakendamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
221697. 28.10.2009 Vastus taotlusele matusekulude katmise kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221698. 28.10.2009 Dokumentide edastamine isiku kohta (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
221699. 28.10.2009 1-13/996 Kulude piiramine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221700. 28.10.2009 2-22/297 Kulude piiramine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
221701. 28.10.2009 T.Luigas teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221702. 28.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221703. 28.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221704. 28.10.2009 2009.eelarves ettenähtud kulude tegemise piiramine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221705. 28.10.2009 raieloa taotlus (KÜ Partisani 7) Menetletud  
221706. 28.10.2009 1-13.2/730-3 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221707. 28.10.2009 Eelarve kulude piiramine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221708. 28.10.2009 1-13/992 katastirüksustest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221709. 28.10.2009 1-12/2507 ehitusloa taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221710. 28.10.2009 raieloa taotlus (Galina Komojedova) Menetletud  
221711. 28.10.2009 Dokumendi edastamine üürilepingu lõpetamise kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
221712. 28.10.2009 Vastus päringule isiku pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
221713. 28.10.2009 Vastus isiku taotlusest vanema õiguste kohta (OÜ Advokaadibüroo Uno Feldschmidt) Menetletud  
221714. 28.10.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
221715. 28.10.2009 Taotlus hoolduslepingu ümbervormistamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221716. 28.10.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221717. 28.10.2009 A.Liimets teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221718. 28.10.2009 2009.a eelarve vähendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221719. 28.10.2009 2010. a eelarve eelnõu esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221720. 28.10.2009 1-3387 liiklusmärgi paigaldamine (SA Narva Haigla) Menetletud  
221721. 28.10.2009 projekti toetamine (AS Heakorrastus) Saadetud  
221722. 28.10.2009 227 Narva Sõudebaasi hoone rekonstrueerimisest (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
221723. 28.10.2009 Hindamiskonisjoni otsus (OÜ Prime Auto) Saadetud  
221724. 28.10.2009 Hindamiskonisjoni otsus (OÜ AdMotion) Saadetud  
221725. 28.10.2009 Hindamiskomisjoni otsus (OÜ Saros Est) Saadetud