Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221761. 27.10.2009 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221762. 27.10.2009 1-1a/288 bussipeatuse üleviimine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
221763. 27.10.2009 veetorude avariiremondi teostamine (Alakki OÜ) Saadetud  
221764. 27.10.2009 09/036 Hariduse tn 2 hoone remondist (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
221765. 27.10.2009 teede remont (KÜ Haigla 11) Menetletud  
221766. 27.10.2009 raieloa taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
221767. 27.10.2009 2-09-55725 Kohtumäärus (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud  
221768. 27.10.2009 Vastus taotlusele kliendilepingu kokkuleppe kohta (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
221769. 27.10.2009 Avaldus nõudest loobumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221770. 27.10.2009 1-13/983 ehitusseaduse täitmise kontrolli teostamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221771. 27.10.2009 510-09 Koosolekukuulutus alaealiste komisjoni istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
221772. 27.10.2009 projekti kooskõlastamine (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
221773. 27.10.2009 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221774. 27.10.2009 2-09-1726-283 Määruskaebuse edastamine eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221775. 26.10.2009 V.Bahtalovski avaldus (Vjatšeslav Bahtalovski) Menetletud  
221776. 26.10.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (august-september 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221777. 26.10.2009 5.3-5/4252 Sotsiaalabiameti 9 kuude 2009.a aruande seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221778. 26.10.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
221779. 26.10.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
221780. 26.10.2009 3-09-2365 Määrus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
221781. 26.10.2009 4 päring (KÜ Tallinna mnt 17) Menetletud  
221782. 26.10.2009 4 teede remont (KÜ Energonova) Menetletud  
221783. 26.10.2009 Taotlus eluruumi eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Menetletud  
221784. 26.10.2009 tõend nr 385 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221785. 26.10.2009 tõend nr 385 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221786. 26.10.2009 raieloa taotlus (Petr Leonov) Menetletud  
221787. 26.10.2009 sularaha sissekanded pangakontole (Swedbank AS) Saadetud  
221788. 26.10.2009 7.3-1/789-6 KÜ Rakvere 87 taotluse edastamine (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
221789. 26.10.2009 ilma tõendi väljaandmisest (Sergei Loktev) 25.11.2009  
221790. 26.10.2009 9 kuu eelarve täitmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221791. 26.10.2009 Kontaktisiku määramine (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
221792. 26.10.2009 9400 sissetuleku (töötasu) arestimise akt (Kohtutäitur TERJE TŠAPIS) Menetletud  
221793. 26.10.2009 22 raieloa taotlus (KÜ Puškini 17) Menetletud  
221794. 26.10.2009 23 raieloa taotlus (KÜ Puškini 17) Menetletud  
221795. 26.10.2009 J.Tõsjatova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud