Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221796. 22.10.2009 Taotlus meditsiinilise väljavõte vormistamisest (Narva Haigla Polikliinik) Menetletud  
221797. 22.10.2009 Tõendi päring (Virelton OÜ) Menetletud  
221798. 22.10.2009 Taotlus toetuste peatamise kohta (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Menetletud  
221799. 22.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
221800. 22.10.2009 Komisjoni moodustamine KK (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221801. 22.10.2009 projekti kooskõlastamine (Ventklapp OÜ) Menetletud  
221802. 22.10.2009 1-15-2/449 Kiri (Narva Muuseum) Menetletud  
221803. 22.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandike viibimiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
221804. 22.10.2009 1-13.2/1644 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221805. 22.10.2009 üürilepingu muutmine (Aliftex Ehitus OÜ) Menetletud  
221806. 22.10.2009 lepingu täitmisest (OÜ Morenol) Saadetud  
221807. 22.10.2009 teatis (KÜ Puškini 45a) Saadetud  
221808. 22.10.2009 teatis (KÜ 26. Juuli 5) Saadetud  
221809. 22.10.2009 teatis (KÜ Puškini 65) Saadetud  
221810. 22.10.2009 1.2-25/4185-4189 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221811. 22.10.2009 1-13.2/1631-2 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221812. 22.10.2009 ilma Taotlus (KÜ Rahu 16C) Menetletud  
221813. 22.10.2009 ilma Taotlus (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
221814. 22.10.2009 Informatsiooni esitamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221815. 22.10.2009 3.1-3.1/11696 Juhendmaterjalid (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
221816. 22.10.2009 omanikujärelevalve teenuse pakkumine (EKF Omand OÜ) Menetletud  
221817. 22.10.2009 2009. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221818. 22.10.2009 2-09-42716 Palve andmete saamisest õigusabi osutamiseks (OÜ Advokaadibüroo Uno Feldschmidt) Menetletud  
221819. 22.10.2009 IDA 2.7-20.17/24889 Teatis isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221820. 22.10.2009 2-09-39974 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221821. 22.10.2009 218 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
221822. 22.10.2009 Tõendi päring (Eesti ESM AS) Menetletud  
221823. 22.10.2009 NEV/21211 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
221824. 21.10.2009 raha tagastamine (Stepan Moissejev) Menetletud  
221825. 21.10.2009 1.1-19/25/45 Taotlus (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
221826. 21.10.2009 raha tagastamine (Liudmila Kondratovic) Menetletud  
221827. 21.10.2009 Narva linna RP sise-eeskirja muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221828. 21.10.2009 2009.a. eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221829. 21.10.2009 1858 Käskkiri (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
221830. 21.10.2009 Taotlus sotsiaalelamu eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Menetletud