Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221796. 26.10.2009 Puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221797. 26.10.2009 E-E Jaaksoni puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221798. 26.10.2009 Õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221799. 26.10.2009 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221800. 26.10.2009 Õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221801. 26.10.2009 L.Bogatova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221802. 26.10.2009 Sotsiaalabiametile raha eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221803. 26.10.2009 2009 majandusaasta 9 kuu eelarve täitmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221804. 26.10.2009 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 35) Menetletud  
221805. 26.10.2009 2-3/376 teade maksja rekvisiitide muutmisest (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
221806. 26.10.2009 garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
221807. 26.10.2009 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
221808. 26.10.2009 volituse muutmisest (Demitol OÜ) Saadetud  
221809. 26.10.2009 2-09-49193 Kohtumääruse saatmine menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221810. 26.10.2009 2-09-39244 Kohtukutse saatmine alaealise isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221811. 26.10.2009 2-09-47515 Vandeadvokaadi seisukoha saatmine isiku kohta (Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob) Menetletud  
221812. 26.10.2009 ilma Taotlus (MTÜ Vene Kultuuriselts Nadežda) Menetletud  
221813. 23.10.2009 Selgituste küsimine (OÜ Roxor Ehitus) Menetletud  
221814. 23.10.2009 1.2-25/4319-2 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221815. 23.10.2009 juurdepääsu esitamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221816. 23.10.2009 hinnapakkumise esitamisest (AS N&V q) Saadetud  
221817. 23.10.2009 lisainfo meie 31.08.2009 taotlusele 3.1-8/2836 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221818. 23.10.2009 reklaami välisvalgustite sisselülitamine (OÜ Viira Plus) Menetletud  
221819. 23.10.2009 aruanne esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221820. 23.10.2009 Volitus (Ametid ja teenistused) Saadetud  
221821. 23.10.2009 Taotlus toimetulekutoetuse rahastamiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221822. 23.10.2009 raieloa taotlus (KÜ Uusküla 21 Narva) Menetletud  
221823. 23.10.2009 kukkunud puu (KÜ Kreenholmi 26) Menetletud  
221824. 23.10.2009 OT-66/3 ammoniaaki raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221825. 23.10.2009 printeri eraldamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221826. 23.10.2009 OT-65 tühjad raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
221827. 23.10.2009 2-09-54801 Kohtumäärus (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud  
221828. 23.10.2009 Vastus kinnipeetava kirjale (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
221829. 23.10.2009 2-07-28080 LV esindaja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221830. 23.10.2009 2009. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud