Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221831. 23.10.2009 Keskmise töötasu maksmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221832. 23.10.2009 Kesklinna Gümnaasiumi vara mahakandmine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
221833. 23.10.2009 Kaaskiri aruandele (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221834. 23.10.2009 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
221835. 23.10.2009 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221836. 23.10.2009 Narva LV linnaarstiteenistuse eelarve täitmine (9 kuud) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221837. 23.10.2009 ilma hinnapakkumine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
221838. 22.10.2009 Dokumentide edastamine isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
221839. 22.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
221840. 22.10.2009 Sotsiaalabiameti ja allasutuste palgafond (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221841. 22.10.2009 lepingu sõlmimisest (OÜ InterFrame) Menetletud  
221842. 22.10.2009 projekti kooskõlastamine (Ala-Elektra OÜ) Menetletud  
221843. 22.10.2009 51 investeeringute kooskõlastamisest (OÜ Geneva) Menetletud  
221844. 22.10.2009 Sotsiaalabiameti ja allasutuste tegevustest tulud (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221845. 22.10.2009 andmete esitamine aasta lõpuni palgafondi jääkide kasutamise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
221846. 22.10.2009 andmete esitamine 2009 majandustegevusest tulu- ja kulueelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
221847. 22.10.2009 15-4.1/09/12048 Projektitaotluse rahuldamine (EAS) Menetletud  
221848. 22.10.2009 Projektitaotluse saatmine konkursis osalemiseks (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed) Menetletud  
221849. 22.10.2009 arvuti tehnilise seisukorrast (AS Ordi) Saadetud  
221850. 22.10.2009 tõend nr 388 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221851. 22.10.2009 projekti kooskõlastamine (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
221852. 22.10.2009 MTR registrist (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221853. 22.10.2009 Avaldus paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221854. 22.10.2009 Avaldus paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221855. 22.10.2009 Taotlus meditsiinilise väljavõte vormistamisest (Narva Haigla Polikliinik) Menetletud  
221856. 22.10.2009 Tõendi päring (Virelton OÜ) Menetletud  
221857. 22.10.2009 Taotlus toetuste peatamise kohta (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Menetletud  
221858. 22.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
221859. 22.10.2009 Komisjoni moodustamine KK (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221860. 22.10.2009 projekti kooskõlastamine (Ventklapp OÜ) Menetletud  
221861. 22.10.2009 1-15-2/449 Kiri (Narva Muuseum) Menetletud  
221862. 22.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandike viibimiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
221863. 22.10.2009 1-13.2/1644 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221864. 22.10.2009 üürilepingu muutmine (Aliftex Ehitus OÜ) Menetletud  
221865. 22.10.2009 lepingu täitmisest (OÜ Morenol) Saadetud