Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221866. 20.10.2009 111 projekti kooskõlastamine (TÜ Inkeri) Menetletud  
221867. 20.10.2009 ilma Teabenõue (AS Lindorff Eesti) Menetletud  
221868. 20.10.2009 Narva linna strateegiline mürakaart (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
221869. 20.10.2009 tänavavalgustusest (KÜ Uusküla 9) Menetletud  
221870. 20.10.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221871. 20.10.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221872. 20.10.2009 päring (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Saadetud  
221873. 20.10.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221874. 20.10.2009 infopäring (Vt lisa) Saadetud  
221875. 20.10.2009 ilma Tõendi päring (Virelton OÜ) Menetletud  
221876. 20.10.2009 infopäring (Vt lisa) Saadetud  
221877. 20.10.2009 Avaldus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221878. 20.10.2009 Dokumentide saatmine isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
221879. 20.10.2009 Avaldus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221880. 20.10.2009 Avaldus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221881. 20.10.2009 teede remont (KÜ Vahtra 8) Menetletud  
221882. 20.10.2009 raha tagastamine (Irina Muratova) Menetletud  
221883. 20.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221884. 20.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221885. 20.10.2009 ilma Avaldus (Vladimir Zagorulko) Menetletud  
221886. 20.10.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Rassvet) Menetletud  
221887. 20.10.2009 Arve tagastamine (Kultuuriosakond) Saadetud  
221888. 20.10.2009 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
221889. 20.10.2009 8.-1/38583 Päring alaealise isiku pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
221890. 20.10.2009 Ilma Taotlus alaealise isiku pere kontrolli allavõtmisest (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
221891. 20.10.2009 6-10/2664 Alaealise isiku sünnitunnistuse ja sünniakti saatmine (Põhja-Tallinna Valitsus (Sotsiaalhoolekande osakond)) Menetletud  
221892. 20.10.2009 18.SKA15-2/3003-2 Hoolekandeteenuse saamise suunamisotsus nr 18.SKA15-2/3003-2 (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
221893. 19.10.2009 munitsipaalkorteri eraldamine K.Zavoronkovile (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221894. 19.10.2009 44 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 30) Menetletud  
221895. 19.10.2009 43 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 30) Menetletud  
221896. 19.10.2009 Avaldus vanemate õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221897. 19.10.2009 järelpärimine (Aire Fuchs) Saadetud  
221898. 19.10.2009 1607 munitsipaaleluruumidest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
221899. 19.10.2009 Taotlus korduvate sünnitunnistuste väljastamiseks (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
221900. 19.10.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud