Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221866. 22.10.2009 teatis (KÜ Puškini 45a) Saadetud  
221867. 22.10.2009 teatis (KÜ 26. Juuli 5) Saadetud  
221868. 22.10.2009 teatis (KÜ Puškini 65) Saadetud  
221869. 22.10.2009 1.2-25/4185-4189 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221870. 22.10.2009 1-13.2/1631-2 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
221871. 22.10.2009 ilma Taotlus (KÜ Rahu 16C) Menetletud  
221872. 22.10.2009 ilma Taotlus (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
221873. 22.10.2009 Informatsiooni esitamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221874. 22.10.2009 3.1-3.1/11696 Juhendmaterjalid (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
221875. 22.10.2009 omanikujärelevalve teenuse pakkumine (EKF Omand OÜ) Menetletud  
221876. 22.10.2009 2009. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221877. 22.10.2009 2-09-42716 Palve andmete saamisest õigusabi osutamiseks (OÜ Advokaadibüroo Uno Feldschmidt) Menetletud  
221878. 22.10.2009 IDA 2.7-20.17/24889 Teatis isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221879. 22.10.2009 2-09-39974 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221880. 22.10.2009 218 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
221881. 22.10.2009 Tõendi päring (Eesti ESM AS) Menetletud  
221882. 22.10.2009 NEV/21211 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
221883. 21.10.2009 raha tagastamine (Stepan Moissejev) Menetletud  
221884. 21.10.2009 1.1-19/25/45 Taotlus (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
221885. 21.10.2009 raha tagastamine (Liudmila Kondratovic) Menetletud  
221886. 21.10.2009 Narva linna RP sise-eeskirja muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221887. 21.10.2009 2009.a. eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221888. 21.10.2009 1858 Käskkiri (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
221889. 21.10.2009 Taotlus sotsiaalelamu eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Menetletud  
221890. 21.10.2009 1.14/4181 2009.a eelarve muutmise eelnõu koostamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221891. 21.10.2009 projekti kooskõlastamine (Bf Projektibüroo OÜ) Menetletud  
221892. 21.10.2009 2-8-402 palve (Paemurru Spordikool) Menetletud  
221893. 21.10.2009 1.2-25/4147-4 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221894. 21.10.2009 G. Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221895. 21.10.2009 V.Lutuse teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221896. 21.10.2009 prügila likvideerimisest (KÜ Kangelaste 4) Menetletud  
221897. 21.10.2009 ilma Tõendi päring (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
221898. 21.10.2009 Tõendi päring (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
221899. 21.10.2009 Tõendi päring (Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS) Menetletud  
221900. 21.10.2009 ilma Kodanikupäeva aumärk (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud