Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221901. 15.07.2009 Projekti muutmise taotlus (EAS) Menetletud  
221902. 15.07.2009 Raha tellimine 27.07.09 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221903. 15.07.2009 tara demonteerimine (Evgeny Ignashev) Menetletud  
221904. 15.07.2009 Avaldus (Štšeglova) Menetletud  
221905. 15.07.2009 8-1/27592 Päring (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
221906. 15.07.2009 IDA 2.3-20.17/15339 Päring (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
221907. 15.07.2009 Teabe vajaliku finantseerimise summa ulatusest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221908. 15.07.2009 5-3/11476 Jäätmevedu (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
221909. 15.07.2009 5.4-1.4/10865 Soodusteenustasude lepingutingimused (AS SEB Pank Narva kontor) Menetletud  
221910. 15.07.2009 801 vabade korterite nimekiri seisuga 01.07.2008 (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
221911. 15.07.2009 remonditöödest (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
221912. 15.07.2009 5.2-26/2565 Tellimiskiri - maikuu TTT kulude summa ülekandmiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221913. 15.07.2009 5.3-5/2564 Taotlus reservfondist raha eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221914. 15.07.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221915. 15.07.2009 91 raieloa saamiseks taotlus (KÜ Pähklimäe 9) Menetletud  
221916. 15.07.2009 5.4-1.4/10864 eriteenustasude lepingust nr ET01617 (AS SEB Pank Narva kontor) Menetletud  
221917. 15.07.2009 taotlus Narva linna eelarvest vahendite eraldamiseks (Jelena Valme) Menetletud  
221918. 15.07.2009 Taotlus sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221919. 15.07.2009 Avaldus (Ljudmila Petrova) Menetletud  
221920. 15.07.2009 tellimuskiri (FIE Aleksandr Matvejev F-ART) Saadetud  
221921. 15.07.2009 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
221922. 15.07.2009 S.Kuzini avaldus (Sergei Kuzin) Menetletud  
221923. 15.07.2009 IDA 2-7-20.17/17272 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221924. 15.07.2009 1124/6-7 Teavitus abi saamiseks probleemi lahendamiseks (OÜ Corrigo) Menetletud  
221925. 15.07.2009 1.2.-9/1240-09 Tõend isiku kohta (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) Menetletud  
221926. 15.07.2009 2-09-31862 Kohtumääruse saatmine avalduse käiguta jätmise kohta tsiviilasjas nr 2-09-31862 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221927. 15.07.2009 Kollektsiooni täiendamine (Ola Torgeir Rudi) Menetletud  
221928. 14.07.2009 Päring meditsiiniliste dokumentide vormistamiseks (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Menetletud  
221929. 14.07.2009 Päring (AS Nakro)  
221930. 14.07.2009 Päring (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
221931. 14.07.2009 tänukiri (Alakki OÜ) Saadetud  
221932. 14.07.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta juuni 2009.a eest (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
221933. 14.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
221934. 14.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
221935. 14.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud