Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221936. 20.10.2009 8.-1/38583 Päring alaealise isiku pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
221937. 20.10.2009 Ilma Taotlus alaealise isiku pere kontrolli allavõtmisest (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
221938. 20.10.2009 6-10/2664 Alaealise isiku sünnitunnistuse ja sünniakti saatmine (Põhja-Tallinna Valitsus (Sotsiaalhoolekande osakond)) Menetletud  
221939. 20.10.2009 18.SKA15-2/3003-2 Hoolekandeteenuse saamise suunamisotsus nr 18.SKA15-2/3003-2 (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
221940. 19.10.2009 munitsipaalkorteri eraldamine K.Zavoronkovile (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221941. 19.10.2009 44 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 30) Menetletud  
221942. 19.10.2009 43 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 30) Menetletud  
221943. 19.10.2009 Avaldus vanemate õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221944. 19.10.2009 järelpärimine (Aire Fuchs) Saadetud  
221945. 19.10.2009 1607 munitsipaaleluruumidest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
221946. 19.10.2009 Taotlus korduvate sünnitunnistuste väljastamiseks (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
221947. 19.10.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221948. 19.10.2009 raha tagastamine (David Gvianidze) Menetletud  
221949. 19.10.2009 raha tagastamine (T.N) Menetletud  
221950. 19.10.2009 ilma Pretensioon (Valeri Lennat) Menetletud  
221951. 19.10.2009 990 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
221952. 19.10.2009 ilma Avaldus (Karas Mihhail) Menetletud  
221953. 19.10.2009 1.2-25/4183-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221954. 19.10.2009 ilma Taotlus (AÜ Koidu Valgus) Menetletud  
221955. 19.10.2009 7 Taotlus (Noorsoo Assotsiatsioon KIIRUS) Menetletud  
221956. 19.10.2009 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
221957. 19.10.2009 infopäring (Keskkonnaamet) Saadetud  
221958. 19.10.2009 ilma Taotlus (OÜ Garant Service) Menetletud  
221959. 19.10.2009 7-1-2-468-09 Kohtumääruse saatmine (Riigikohus) Menetletud  
221960. 19.10.2009 09/09/LVK Teatis (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
221961. 19.10.2009 1.2-34/4298 Kutse (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221962. 19.10.2009 2-08-8100 Kohtukutse (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
221963. 19.10.2009 6-4/091667/0906317 Teabe nõudmine (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
221964. 19.10.2009 A.Liimetsa teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221965. 19.10.2009 meeldetuletus (OÜ Edise Ehitus) Saadetud  
221966. 19.10.2009 dokumentide edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221967. 19.10.2009 1.2-40/4933-2 Õiguskantsleri pöördumine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221968. 19.10.2009 IDA2.3-20.17/09/20344 nõudekiri (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
221969. 19.10.2009 09-32 teostatud tööde akti esitamine (OÜ Viamer Grupp) Menetletud  
221970. 19.10.2009 1.2-25/4340 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud