Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221971. 19.10.2009 7-1-2-468-09 Kohtumääruse saatmine (Riigikohus) Menetletud  
221972. 19.10.2009 09/09/LVK Teatis (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
221973. 19.10.2009 1.2-34/4298 Kutse (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221974. 19.10.2009 2-08-8100 Kohtukutse (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
221975. 19.10.2009 6-4/091667/0906317 Teabe nõudmine (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
221976. 19.10.2009 A.Liimetsa teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221977. 19.10.2009 meeldetuletus (OÜ Edise Ehitus) Saadetud  
221978. 19.10.2009 dokumentide edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221979. 19.10.2009 1.2-40/4933-2 Õiguskantsleri pöördumine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221980. 19.10.2009 IDA2.3-20.17/09/20344 nõudekiri (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
221981. 19.10.2009 09-32 teostatud tööde akti esitamine (OÜ Viamer Grupp) Menetletud  
221982. 19.10.2009 1.2-25/4340 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
221983. 19.10.2009 VE-JUH-JUH/12-12782 kindlustussertifikaadi edastamine (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
221984. 19.10.2009 5.3-5/4108 Taotlus reserfondist raha eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221985. 19.10.2009 5.3-5/4107 Taotlus supiköögi finantseerimisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221986. 19.10.2009 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
221987. 19.10.2009 vihmaveetoru remont (OÜ Jusian) Saadetud  
221988. 19.10.2009 Narva Laste Loomemaja projektist (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221989. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221990. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221991. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221992. 19.10.2009 Vara üleandmine (Kultuuriosakond) Menetletud  
221993. 19.10.2009 tõend nr 384 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221994. 19.10.2009 Viisad (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
221995. 19.10.2009 2-09-39244 Puudutatud isiku arvamuse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221996. 19.10.2009 ilma Avaldus (Aleksei Slepnjov) Menetletud  
221997. 19.10.2009 2-09-52242 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise ja esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221998. 16.10.2009 Päring arvamuse saamiseks õpilase kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
221999. 16.10.2009 Mittenõusolek kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
222000. 16.10.2009 SAA-i eelarve ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222001. 16.10.2009 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
222002. 16.10.2009 Dokumentide saatmine isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222003. 16.10.2009 Seisukoht määruskaebusele 08.09.2009 kohtumäärusele tsiviilasjas nr 2-08-19434 peale (Viru Maakohus) Menetletud  
222004. 16.10.2009 Projekti jätkamine (*) Saadetud  
222005. 16.10.2009 1-13/951 kasutusloa menetlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud