Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221971. 14.07.2009 c/1095 Teade (Narva Vesi AS) Menetletud  
221972. 14.07.2009 3.2-2/09-00376/002 Koha-aadressid (Maanteeamet) Menetletud  
221973. 14.07.2009 Avaldus (MTÜ Noorteorganisatsioon GATEWAY) Menetletud  
221974. 14.07.2009 nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Deko Mood) Saadetud  
221975. 14.07.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221976. 14.07.2009 2-09-32351 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221977. 14.07.2009 IDA 10-17.2/15005 Saatekiri perele abi osutamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221978. 14.07.2009 Tõendi päring (Skat-Keskus OÜ) Menetletud  
221979. 13.07.2009 Erakõrgkoolist VERITAS päring (Eesti ENIC/NARIC Keskus) Saadetud  
221980. 13.07.2009 projekti kooskõlastamine (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
221981. 13.07.2009 kinnitus (AS K&H) Menetletud  
221982. 13.07.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221983. 13.07.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221984. 13.07.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221985. 13.07.2009 Taotlus seadmete soetamiseks (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221986. 13.07.2009 Hinnapakkumiste tulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
221987. 13.07.2009 3.1-8/2385 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
221988. 13.07.2009 andmete esitamine (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
221989. 13.07.2009 1-13/646 Julia Jelinkina kirja edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221990. 13.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
221991. 13.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
221992. 13.07.2009 raieloa saamiseks taotlus (Nina Pugacheva) Menetletud  
221993. 13.07.2009 Taotlus riigilõivu maksmise vabastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
221994. 13.07.2009 olmejäätmete äraveo päring (Vt lisa) Saadetud  
221995. 13.07.2009 1079 käskkiri (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
221996. 13.07.2009 7-1-3-271-09 Kaebus (Riigikohus) Menetletud  
221997. 13.07.2009 avaldus (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
221998. 13.07.2009 Päring (OÜ Parkland Massage) Menetletud  
221999. 13.07.2009 Taotlus eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222000. 13.07.2009 Remont (KÜ Kangelaste 12A) Menetletud  
222001. 13.07.2009 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222002. 13.07.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222003. 13.07.2009 34/09 kasutusloa pikendamiseks nõusolek (R Kiosk Eesti AS) Menetletud  
222004. 13.07.2009 5/09 raieloa saamiseks taotlus (KÜ Narva) Menetletud  
222005. 13.07.2009 tänavate sulgemise maksust vabastamine (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud