Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
221971. 19.10.2009 VE-JUH-JUH/12-12782 kindlustussertifikaadi edastamine (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
221972. 19.10.2009 5.3-5/4108 Taotlus reserfondist raha eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221973. 19.10.2009 5.3-5/4107 Taotlus supiköögi finantseerimisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221974. 19.10.2009 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
221975. 19.10.2009 vihmaveetoru remont (OÜ Jusian) Saadetud  
221976. 19.10.2009 Narva Laste Loomemaja projektist (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221977. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221978. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221979. 19.10.2009 Maa munitsipaalomandisse (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
221980. 19.10.2009 Vara üleandmine (Kultuuriosakond) Menetletud  
221981. 19.10.2009 tõend nr 384 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
221982. 19.10.2009 Viisad (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
221983. 19.10.2009 2-09-39244 Puudutatud isiku arvamuse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221984. 19.10.2009 ilma Avaldus (Aleksei Slepnjov) Menetletud  
221985. 19.10.2009 2-09-52242 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise ja esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221986. 16.10.2009 Päring arvamuse saamiseks õpilase kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
221987. 16.10.2009 Mittenõusolek kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
221988. 16.10.2009 SAA-i eelarve ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221989. 16.10.2009 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
221990. 16.10.2009 Dokumentide saatmine isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
221991. 16.10.2009 Seisukoht määruskaebusele 08.09.2009 kohtumäärusele tsiviilasjas nr 2-08-19434 peale (Viru Maakohus) Menetletud  
221992. 16.10.2009 Projekti jätkamine (*) Saadetud  
221993. 16.10.2009 1-13/951 kasutusloa menetlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
221994. 16.10.2009 Saatekiri omaosalastasu puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus koos lisadega (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
221995. 16.10.2009 Töögrupp (Ametid ja teenistused) Menetletud  
221996. 16.10.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
221997. 16.10.2009 Tunnustevaheline ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221998. 16.10.2009 Eelarve ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221999. 16.10.2009 parkimise probleem (KÜ Kangelaste 11) Menetletud  
222000. 16.10.2009 raha tagastamine (Gennadiy Izotov) Menetletud  
222001. 16.10.2009 ehitustööde teostamisest (Alakki OÜ) Saadetud  
222002. 16.10.2009 vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222003. 16.10.2009 2009.a laenute kasutamise prognoos (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222004. 16.10.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
222005. 16.10.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud