Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222006. 10.07.2009 Dokumentide edastamine täisealise isiku suhtes (MTÜ Life Factor) Menetletud  
222007. 10.07.2009 Avaldus (Jekaterina Zinjak) Menetletud  
222008. 10.07.2009 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
222009. 10.07.2009 Hinnapäring (Pindi Kinnisvara Narva kontor) Menetletud  
222010. 10.07.2009 1.2-25/2846-2 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222011. 10.07.2009 Pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
222012. 10.07.2009 1.2-25/2940 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222013. 10.07.2009 IDA 10-16.2/16938 Ettepanek alkoholi jaemüügi piiramiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222014. 10.07.2009 Taotlus sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222015. 10.07.2009 Hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
222016. 10.07.2009 Kokkuleppe lõpetamisest (Mann Grupp OÜ) Saadetud  
222017. 10.07.2009 Kokkuleppe lõpetamisest (Terra Kaubanduse OÜ) Saadetud  
222018. 10.07.2009 Puškini 33 heakorratöödest (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Saadetud  
222019. 10.07.2009 Remonditööde teostamisest (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
222020. 10.07.2009 Vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222021. 10.07.2009 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222022. 10.07.2009 Projekti muutmise taotlus (EAS) Menetletud  
222023. 10.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (AS Heakorrastus) Saadetud  
222024. 10.07.2009 17 kaaskiri (KÜ Malmi 6) Menetletud  
222025. 10.07.2009 Saatekiri - tsiviilasja nr 2-09-29884 avalduse eksemplari esitamine kohtusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222026. 10.07.2009 1.3-1/2502 Rahaline taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
222027. 10.07.2009 968 Kaaskiri (OÜ Corrigo) Menetletud  
222028. 10.07.2009 Ilma Dokumentide edastamine kliendi kohta (FIE Tamara Luigas Puudega Laste Halastuskodu) Menetletud  
222029. 10.07.2009 2-4-1/230 Dokumentide edastamine kliendi kohta (Sõmera Hooldekodu) Menetletud  
222030. 09.07.2009 3.1-8/2331 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
222031. 09.07.2009 Kaaskiri (EAS) Menetletud  
222032. 09.07.2009 Taotlus Eesti Gümnaasiumis remonttööde läbiviimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222033. 09.07.2009 Munitsipaaleluruumi üürile andmisest (Kultuuriosakond) Menetletud  
222034. 09.07.2009 Narva notarid (S.N Razumovski) Menetletud  
222035. 09.07.2009 V.Tšetvertnaja avaldus (Veera Tšetvertnaja) Menetletud  
222036. 09.07.2009 kaaskiri (KÜ Võidu 13) Menetletud  
222037. 09.07.2009 2-09-32374 Määrused (Viru Maakohus) Menetletud  
222038. 09.07.2009 1 Avaldus (Narva Martins OÜ) Menetletud  
222039. 09.07.2009 88 Pöördumine (KÜ Pähklimäe 9) Menetletud  
222040. 09.07.2009 Taotlus (VVV Narva Trading) Menetletud