Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222041. 15.10.2009 08/09LVk taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222042. 15.10.2009 34 Rahvatantsijate tunnustamine (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika) Menetletud  
222043. 15.10.2009 163/2009/2032 sissetuleku arestimise akt (Kohtutäitur Kersti Vilbo) Menetletud  
222044. 15.10.2009 ilma Avaldus (Sergei Štšekurdjajev) Menetletud  
222045. 15.10.2009 ehitusprojekti kooskõlastamine (OÜ Arhitektuuribüroo FP) Saadetud  
222046. 15.10.2009 17 kasutusloa taotlus (KÜ Kangelaste 34) Menetletud  
222047. 15.10.2009 reservfondi vahendite ümbersuunamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222048. 15.10.2009 0951 Taotlus (Narva Gate OÜ) Menetletud  
222049. 14.10.2009 Taotlus seisukoha väljaandmiseks tähtaja pikendamise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
222050. 14.10.2009 avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
222051. 14.10.2009 Päring isiku asumiskoha kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222052. 14.10.2009 Kohtumääruse edastamine kliendi kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222053. 14.10.2009 Korralduse saatmine alaealise isiku suhtes (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
222054. 14.10.2009 Saatekiri - korraldus alaealise isiku suhtes (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
222055. 14.10.2009 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
222056. 14.10.2009 reservfondist vahendite eraldamine la Tuluke raadiomodemi paigaldamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222057. 14.10.2009 118 Tõendi päring (Eesti Energomontaaž) Menetletud  
222058. 14.10.2009 Päring väljavõte haigusloost saamiseks alaealiste isikute kohta (OÜ Perearst Jevgenia Kulikova,Jelena Pitel perearst) Menetletud  
222059. 14.10.2009 Märgukiri (Kultuuriosakond) Menetletud  
222060. 14.10.2009 taotlus eelarveartiklirte ümberpaigutuse kohta (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222061. 14.10.2009 1.3-1/4053 Saatekiri - täidetud registrite juurdepääsuõiguste vormid (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222062. 14.10.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222063. 14.10.2009 11787/09 päring (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
222064. 14.10.2009 1.3-1/4050 Taotlus juurdepääsu EMTA, ARK ja Väärtpaberiteregistrisse avamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222065. 14.10.2009 1.3-1/4049 Taotlus jurdepääsu X-tee portaali registrisse avamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222066. 14.10.2009 reservfondist vahendite eraldamine Humanitaargümnaasiumile ventilatsioonisüsteemi remondi teostamise (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222067. 14.10.2009 Taotlus abi saamisest isiku paigutamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222068. 14.10.2009 A.Tarassova palgata puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222069. 14.10.2009 1-13/941 põhivara läbivaatamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
222070. 14.10.2009 Taotlus (EAS) Saadetud  
222071. 14.10.2009 tõend nr 386 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
222072. 14.10.2009 Taotlus (EAS) Saadetud  
222073. 14.10.2009 raha tagastamine (Anna Skaburskas) Menetletud  
222074. 14.10.2009 raha tagastamine (Natalja Lihhatšova) Menetletud  
222075. 14.10.2009 raha tagastamine (Roman Silantjev) Menetletud