Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222076. 10.07.2009 Projekti muutmise taotlus (EAS) Menetletud  
222077. 10.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (AS Heakorrastus) Saadetud  
222078. 10.07.2009 17 kaaskiri (KÜ Malmi 6) Menetletud  
222079. 10.07.2009 Saatekiri - tsiviilasja nr 2-09-29884 avalduse eksemplari esitamine kohtusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222080. 10.07.2009 1.3-1/2502 Rahaline taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
222081. 10.07.2009 968 Kaaskiri (OÜ Corrigo) Menetletud  
222082. 10.07.2009 Ilma Dokumentide edastamine kliendi kohta (FIE Tamara Luigas Puudega Laste Halastuskodu) Menetletud  
222083. 10.07.2009 2-4-1/230 Dokumentide edastamine kliendi kohta (Sõmera Hooldekodu) Menetletud  
222084. 09.07.2009 3.1-8/2331 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
222085. 09.07.2009 Kaaskiri (EAS) Menetletud  
222086. 09.07.2009 Taotlus Eesti Gümnaasiumis remonttööde läbiviimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222087. 09.07.2009 Munitsipaaleluruumi üürile andmisest (Kultuuriosakond) Menetletud  
222088. 09.07.2009 Narva notarid (S.N Razumovski) Menetletud  
222089. 09.07.2009 V.Tšetvertnaja avaldus (Veera Tšetvertnaja) Menetletud  
222090. 09.07.2009 kaaskiri (KÜ Võidu 13) Menetletud  
222091. 09.07.2009 2-09-32374 Määrused (Viru Maakohus) Menetletud  
222092. 09.07.2009 1 Avaldus (Narva Martins OÜ) Menetletud  
222093. 09.07.2009 88 Pöördumine (KÜ Pähklimäe 9) Menetletud  
222094. 09.07.2009 Taotlus (VVV Narva Trading) Menetletud  
222095. 09.07.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
222096. 09.07.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
222097. 09.07.2009 Dokumentide edastamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222098. 09.07.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (juuni 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
222099. 09.07.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (mai 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
222100. 09.07.2009 774 munitsipaaleluruumist (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
222101. 09.07.2009 3779 Järelpärimine (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
222102. 09.07.2009 Teade kaablitrassi paigaldamise lubamisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
222103. 09.07.2009 ürituste läbiviimine (E.L.L. Kinnisvara AS) Menetletud  
222104. 09.07.2009 33/07-09 Mõisa 1a teehitustööd (OÜ Orvek) Menetletud  
222105. 09.07.2009 Vastus järelepärimisele alaealise hooldaja kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222106. 09.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (OÜ Zoroaster) Menetletud  
222107. 09.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (AS Heakorrastus) Saadetud  
222108. 09.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (AS K&H) Saadetud  
222109. 09.07.2009 Tõend (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222110. 09.07.2009 lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (Gulib OÜ) Menetletud