Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222111. 08.07.2009 Kutse (Narva Linnavalitsus) Saadetud  
222112. 08.07.2009 Pöördumine (Jelizaveta Mašjanova) Menetletud  
222113. 08.07.2009 Ilma Teatis abivahendi soetamise kohta (OÜ ITAK) Menetletud  
222114. 08.07.2009 149 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
222115. 08.07.2009 1-3/367 Taotlus kasvandiku suve sisustamiseks (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
222116. 08.07.2009 raieloa taotlus (KÜ Võidu 13) Menetletud  
222117. 07.07.2009 Vastus e-kirjale sotsiaaleluruumide eraldamise kohta (Viru Vangla) Menetletud  
222118. 07.07.2009 1.3-1/2463 Taotlus ruumide kasutusse admiseks (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222119. 07.07.2009 33/2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Olegta) Menetletud  
222120. 07.07.2009 Täpsustatud andmete esitamine (Cumulus Consulting OÜ) Menetletud  
222121. 07.07.2009 2-12-3 PS/3078 Psühhiaatri arvamus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
222122. 07.07.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222123. 07.07.2009 Saatekiri - Narva Linnavalitsuse korraldused kasvandike kohta (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
222124. 07.07.2009 Taotlus linnavara komisjoni istungi päevakorra sisselülitamisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222125. 07.07.2009 262 Tõendi päring (AS Vant) Menetletud  
222126. 07.07.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222127. 07.07.2009 teede remondist (KÜ Gerassimovi 3) Menetletud  
222128. 07.07.2009 teede remondist (KÜ Raudsilla 10) Menetletud  
222129. 07.07.2009 Avaldus eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222130. 07.07.2009 hanketeade (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Menetletud  
222131. 07.07.2009 Tõend raamatupidaja töötamise kohta Sotsiaalabiametis (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222132. 07.07.2009 5.3-5/2455 Taotlus tulude ja kulude suurendamiseks (juuni 2009.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222133. 07.07.2009 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222134. 07.07.2009 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222135. 07.07.2009 2-6/2318 Jooksva finantseerimise vähendamine (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
222136. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222137. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222138. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222139. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222140. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222141. 07.07.2009 projekti kooskõlasstamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222142. 07.07.2009 001/6/8 Kutse (MTÜ Riigihangete Keskus) Menetletud  
222143. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222144. 07.07.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
222145. 07.07.2009 43 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 42) Menetletud