Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222111. 13.10.2009 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
222112. 13.10.2009 M.Gratšovale volitus lepingu sõlmimiseks (AS EMT) Saadetud  
222113. 13.10.2009 1.1-2/119 taotlus (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
222114. 13.10.2009 01/02/01/484 garaaži kütte andmise taasalustamine (AS Nakro) Menetletud  
222115. 13.10.2009 la Tuluke taotluse edastamine aknaplokkide avariivahetamisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222116. 13.10.2009 reservfondist vahendite eraldamine Ida-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuste täitmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222117. 13.10.2009 6.kooli taotluse edastamine ettekirjutuse täitmise 2010 eelarve eelnõusse võtmisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222118. 13.10.2009 Kutse (EV Peakonsulaat Minskis) Saadetud  
222119. 13.10.2009 Avaldus (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
222120. 13.10.2009 Avaldus (IV Maakohtu Kinnistusamet) Saadetud  
222121. 13.10.2009 Linnavara (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222122. 13.10.2009 ettekirjutuste tähtaegu lükamine edasi (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
222123. 13.10.2009 raieloa taotlus (KÜ Rakvere 40A) Menetletud  
222124. 13.10.2009 jalgpalli ja jäähoki võistluste kooskõlastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
222125. 13.10.2009 jalgpalli ja jäähoki võistluste kooskõlastamine (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Saadetud  
222126. 12.10.2009 raha tagastamine (Andrei Erstling) Menetletud  
222127. 12.10.2009 raha tagastamine (Marina Savenkova) Menetletud  
222128. 12.10.2009 raha tagastamine (Alexander Kostromin) Menetletud  
222129. 12.10.2009 Projekti toetamine (EAS) Saadetud  
222130. 12.10.2009 Projekti toetamine (EAS) Saadetud  
222131. 12.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222132. 12.10.2009 NJ-1-5/2908 vee kvaliteedikontroll (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
222133. 12.10.2009 2009.a eelarve sihtfinanseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222134. 12.10.2009 Projekti jätkamine ja koostöö (VF Leningradi oblasti munitsipaalorganisatsioon Ivangorodi linn) Saadetud  
222135. 12.10.2009 pärandi vastuvõtmise avaldus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
222136. 12.10.2009 pärandi vastuvõtmise avaldus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
222137. 12.10.2009 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222138. 12.10.2009 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
222139. 12.10.2009 490-09 Koosolekukuulutus istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
222140. 12.10.2009 ilma Avaldus (Margus Vihman) Menetletud  
222141. 12.10.2009 teatis (Vt lisa) Saadetud  
222142. 12.10.2009 ilma Avaldus (Vitali Maslov) Menetletud  
222143. 12.10.2009 Avaldus (EAS) Saadetud  
222144. 12.10.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222145. 12.10.2009 raha tagastamine (Dmitri Širokov) Menetletud