Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222181. 06.07.2009 remonditööde teostamisest (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
222182. 06.07.2009 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
222183. 06.07.2009 7.3-1/502-2 Vastus taotlusele (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
222184. 06.07.2009 7.3-1/501-2 Vastus (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
222185. 06.07.2009 7.3-1/507-4 tähtaegade pikendamine ja hoiatused (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
222186. 06.07.2009 Reservfondist vahendite eraldamine Spordiklubile Viktoria (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222187. 06.07.2009 teede remondist (KÜ Tiimanni 13) Menetletud  
222188. 06.07.2009 tõend M.Martirosjan (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Saadetud  
222189. 06.07.2009 78 projekti kooskõlastamine (*) Menetletud  
222190. 06.07.2009 hinnapakkumine (OÜ Legiar) Menetletud  
222191. 06.07.2009 1-4.1/1558-i-1 Narva linna tööstuspiirkonna üldplaneering (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
222192. 06.07.2009 eelarvelistest vahenditest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222193. 06.07.2009 aiandusühistute toetamine (AÜ Berjozka) Saadetud  
222194. 06.07.2009 Töövõimetuslehe saatekiri (Ametid ja teenistused) Saadetud  
222195. 06.07.2009 raieloa taotlus (KÜ Võidu 10a) Menetletud  
222196. 06.07.2009 Vastus (N.Leontjeva)  
222197. 06.07.2009 Sponsorabi taotlus (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
222198. 06.07.2009 2-19/234 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222199. 06.07.2009 Pähklimäe skeitpargi ülevaatusest (OÜ Legiar) Menetletud  
222200. 06.07.2009 2-19/235 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222201. 06.07.2009 16 Avalik koosolek 26.07.2009 (Narva Linna Veteranide Liit) Menetletud  
222202. 06.07.2009 Väljamakse taotluse rahuldamine (SA Narva Tööstuspark) Menetletud  
222203. 06.07.2009 pinkide eraldamisest (KÜ Kangelaste 5) Menetletud  
222204. 06.07.2009 2-1/2291 Sihtotstarbeliste toetuste lisamine tulude eelarvesse (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222205. 06.07.2009 1-13/624 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
222206. 06.07.2009 Kohtumäärus (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
222207. 06.07.2009 2-09-25919/2 Kohtudokumendid isiku kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
222208. 06.07.2009 148 Kasvandiku avalduse saatmine sotsiaaleluruumi taotluse kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
222209. 06.07.2009 147 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
222210. 06.07.2009 Ilma Isikliku rehabilitatsiooniplaani saatmine (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
222211. 06.07.2009 5-5AK/635-2 avaldus (Tervishoiuamet) Menetletud  
222212. 06.07.2009 1.1-7/1749 Rüüstamisest ajaloomälestisel (Muinsuskaitseamet) Menetletud  
222213. 03.07.2009 Nõusoleku andmine laste suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222214. 03.07.2009 Nõusoleku andmine laste suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222215. 03.07.2009 Nõusolek kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud