Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222181. 12.10.2009 Valimised (AS Eesti Energia NEJ) Saadetud  
222182. 12.10.2009 1430 teatis (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
222183. 12.10.2009 Registrisse kandmata FIEd (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Saadetud  
222184. 12.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222185. 12.10.2009 5.3-5/3977 Sotsiaalabiameti septembri 2009.a kuuaruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222186. 12.10.2009 Valimised (Narva Kutseõppekeskus) Saadetud  
222187. 12.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222188. 12.10.2009 Teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
222189. 12.10.2009 1012/1-1 hinnapakkumine (AS Heakorrastus) Menetletud  
222190. 12.10.2009 2-09-37543 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222191. 12.10.2009 2.4.1/897 Arve edastamine kliendi kohta (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
222192. 12.10.2009 493-09 Koosolekukuulutus istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
222193. 12.10.2009 11 Avaldus nõusoleku saamiseks kasvandike viibimiseks (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud  
222194. 12.10.2009 IDA 2.7-20.17/17096 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222195. 12.10.2009 ilma hinnapakkumine (G4S Ida-Eesti AS) Menetletud  
222196. 12.10.2009 ilma hinnapakkumine (Skorpioni Julgestusteenistuse AS) Menetletud  
222197. 10.10.2009 21 avalik koosolek (Balti Elektrijaama Ametiühing) Menetletud  
222198. 09.10.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222199. 09.10.2009 1-16/236 raieloa taotlus (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Menetletud  
222200. 09.10.2009 1-1a/281 Taotlus (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
222201. 09.10.2009 6-3/09-471/031 Riiklik Teederegister (Ida Regionaalne Maanteeamet) Menetletud  
222202. 09.10.2009 Kaaskiri - täitmisavaldused täitemenetluste läbiviimiseks (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
222203. 09.10.2009 1-13.2/1620 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
222204. 09.10.2009 dokumentide saatmine (AS Insenerehitus) Saadetud  
222205. 09.10.2009 protokolli saatmine (Vt lisa) Saadetud  
222206. 09.10.2009 2.1-14/40 taotlus (Narva 6. Kool) Menetletud  
222207. 09.10.2009 Riigiküla kalmistu (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
222208. 09.10.2009 Taotluse esitamine (EAS) Saadetud  
222209. 09.10.2009 raieloa taotlus (KÜ Juhkentali 3) Menetletud  
222210. 09.10.2009 99 projekti kooskõlastamine (*) Menetletud  
222211. 09.10.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222212. 09.10.2009 G.Ignatovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222213. 09.10.2009 Avaldus alaealise isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222214. 09.10.2009 valve (AS G4S Eesti Narva kontor q) Saadetud  
222215. 09.10.2009 Vastus taotlusele alaealise isiku kohta (Tallinna Kesklinna Valitsus) Menetletud