Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222251. 17.07.2009 145 projekti kooskõlastamine (OÜ Zoroaster) Menetletud  
222252. 17.07.2009 Otsus asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
222253. 17.07.2009 3.2-14/2599 Taotlus elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
222254. 17.07.2009 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
222255. 17.07.2009 Narva linna Sotsiaalabiameti ja hallatavate asutuste kehtivate koosseisude nimestike esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222256. 17.07.2009 raieloa taotlus (KÜ Kreenholmi 44) Menetletud  
222257. 17.07.2009 1-16/1729 Ettepanek (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
222258. 17.07.2009 Avaldus eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222259. 17.07.2009 Avaldus eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222260. 17.07.2009 V6-7/20645-2 Aruande heakskiitmine (Keskkonnaamet) Menetletud  
222261. 17.07.2009 1.2-25/2858-2 Isikliku kasutusõiguse seadmine riigimaale (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222262. 17.07.2009 Avaldus eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222263. 17.07.2009 1.2-25/2924-2 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222264. 17.07.2009 Avaldus eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222265. 17.07.2009 Avaldus eestkoste määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222266. 17.07.2009 NEV/20165 Ehitustööde alustamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
222267. 17.07.2009 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222268. 17.07.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222269. 17.07.2009 Pargi kujude ümberpaigutamine (Johan Kärsten) Saadetud  
222270. 17.07.2009 Remonditöödest (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
222271. 17.07.2009 Töömahtude suurendamine töövõtulepingu alusel (AS Heakorrastus) Menetletud  
222272. 17.07.2009 Lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Saadetud  
222273. 17.07.2009 Lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (AS G4S Eesti) Saadetud  
222274. 17.07.2009 Lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (OÜ Median Software Development) Saadetud  
222275. 17.07.2009 Lepinguliste kohustuste kinnitamise ettepanek (MTÜ Loomade Varjupaik GREY DOGS) Saadetud  
222276. 17.07.2009 1275 Avaldus (VF Leningradi oblasti munitsipaalorganisatsioon Ivangorodi linn) Menetletud  
222277. 17.07.2009 IDA 2.7-20.17/17459 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222278. 17.07.2009 8.-1/28197 Järelepärimine alaealiste isikute kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
222279. 17.07.2009 2-06-37039-283/22411-09 Kohtumääruse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222280. 16.07.2009 Rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja edastamine (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
222281. 16.07.2009 Päring isiku pere kohta (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Menetletud  
222282. 16.07.2009 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222283. 16.07.2009 59 Toetus (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
222284. 16.07.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222285. 16.07.2009 projekti kooskõlastamine (Projekteerimisbüroo ARTTON-GRUPP) Menetletud