Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222286. 07.10.2009 Raha tellimine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222287. 07.10.2009 112 autasustamine (Kultuuriministeerium) 06.11.2009  
222288. 07.10.2009 piirdeaia rajamisest (Kommunaalprojekt OÜ) Menetletud  
222289. 07.10.2009 Koondarvete tagastamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
222290. 07.10.2009 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222291. 07.10.2009 remondi teostamisest (Alakki OÜ) Saadetud  
222292. 07.10.2009 vahendite eraldamine Pähklimäe Terviseraja ettevalmistamiseks (Narva Linnavalitsus)  
222293. 07.10.2009 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
222294. 07.10.2009 avariiremont linnasutustest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222295. 07.10.2009 vorm ME-3 (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
222296. 07.10.2009 Piiri ületamine (OÜ KESK Log & Eksped) Saadetud  
222297. 07.10.2009 215 Taotlus alaealiste laste andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
222298. 07.10.2009 2-09-30953/274/29702-09 Kohtumääruse ja avalduse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222299. 07.10.2009 300909 vahendite eraldamine Pähklimäe Terviseraja ettevalmistamiseks (MTÜ Äkke Suusaklubi) Menetletud  
222300. 06.10.2009 Järelpärimine (SA Narva Haigla) Menetletud  
222301. 06.10.2009 Päring sotsiaalse iseloomustuse väljastamiseks endise õpilase ema kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
222302. 06.10.2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Gradiens) Menetletud  
222303. 06.10.2009 Avaldus alaealise isiku ema kohta (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Menetletud  
222304. 06.10.2009 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
222305. 06.10.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222306. 06.10.2009 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse saatmine (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
222307. 06.10.2009 projekti kooskõlastamine (Alexpa Energia OÜ) Menetletud  
222308. 06.10.2009 Pöördumine (Sergei Fanfara) Menetletud  
222309. 06.10.2009 01/722 Taotlus (AS Narva-Bark) Menetletud  
222310. 06.10.2009 ilma Avaldus (Valentina Pravikova) Menetletud  
222311. 06.10.2009 Taotlus (Kingisepa Toll) Saadetud  
222312. 06.10.2009 töövõtulepingu nr 76 täitmine (OÜ Elamuservis) Saadetud  
222313. 06.10.2009 garantiikiri (OÜ Ekspress Multi Abi) Saadetud  
222314. 06.10.2009 garantiikiri (FIE Vassili Bulajevski) Saadetud  
222315. 06.10.2009 garantiikiri (AS Lavex) Saadetud  
222316. 06.10.2009 garantiikiri (Kultuurimaja Rugodiv) Saadetud  
222317. 06.10.2009 garantiikiri (OÜ Kwartons) Saadetud  
222318. 06.10.2009 2-15/18 taotlus (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
222319. 06.10.2009 garantiikiri (Mann Grupp OÜ) Saadetud  
222320. 06.10.2009 garantiikiri (UÜ Dance World) Saadetud