Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222321. 17.03.2009 6.3-2/1528 Maa riigiomandisse jätmine (Maa-amet) Menetletud  
222322. 17.03.2009 6.2-3/1312 Kerese tn maa-ala det.planeering (Maa-amet) Menetletud  
222323. 17.03.2009 6-4/090196/00901556 märgukiri (Õiguskantsleri Büroo) Menetletud  
222324. 17.03.2009 44 Tõendi päring (OÜ Gulib) Menetletud  
222325. 17.03.2009 2-6/975 meeldetuletus (AS K&H) Menetletud  
222326. 17.03.2009 2-6/974 meeldetuletus (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
222327. 17.03.2009 2-6/973 meeldetuletus (OÜ Virumaa Trassid) Menetletud  
222328. 17.03.2009 2-6/972 Kadastiku-1 karjääri kohta teatis (Keskkonnaamet) Menetletud  
222329. 17.03.2009 2-6/971 mängu- ja spordiväljakute päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
222330. 17.03.2009 ilma R.Vassiljeva avaldus (Vassiljeva) Menetletud  
222331. 17.03.2009 tehtud tööde kohta kaaskiri (OÜ Geneva) Menetletud  
222332. 17.03.2009 6-4/090196/00901556 Märgukiri - jäätmekäitluse kohta (Õiguskantsleri Büroo) Menetletud  
222333. 17.03.2009 2-13/92 Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu liikme asendamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222334. 17.03.2009 lasteasutuse Pääsuke vara mahakandmine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222335. 17.03.2009 Kulude vähendamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222336. 17.03.2009 4-09-3761 Nõue väljastada väärteotoimik (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222337. 17.03.2009 1-4.1/684-1 AS Eesti Raudtee maa (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
222338. 16.03.2009 Hinnapäring (OÜ Contempora Consult) Menetletud  
222339. 16.03.2009 Hinnapäring (Consumetric OÜ) Menetletud  
222340. 16.03.2009 Hinnapäring (Cumulus Consulting OÜ) Menetletud  
222341. 16.03.2009 Hinnapäring (BDA Consulting OÜ) Menetletud  
222342. 16.03.2009 ILMA A.Võsotski kaebus (Anatoli Võsotski) Menetletud  
222343. 16.03.2009 Hinnapäring (Advisio Consulting OÜ) Menetletud  
222344. 16.03.2009 Reklaamimaksu tagastamine (AS Eesti Statoil) Menetletud  
222345. 16.03.2009 Koostöölepingu projekti pikendamine (Consumetric OÜ) Menetletud  
222346. 16.03.2009 3.1-10/963 lasteasutuse Sädemeke taotlus kommunikatsioonide renoveerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222347. 16.03.2009 puudused Narva linna lasteaias Muinasjutt (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
222348. 16.03.2009 Kaaskiri töövõimetuslehtedele (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
222349. 16.03.2009 Arve (Tervise Arengu Instituut) Menetletud  
222350. 16.03.2009 51 projekti kooskõlastamine (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
222351. 16.03.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) Menetletud  
222352. 16.03.2009 ilma Maa piirid II Jõe 6 ja 8 vahel (Eha ja Voldemar Kronk) Menetletud  
222353. 16.03.2009 arhiiviregistri meeldetuletus (Arhiiviregister) Menetletud  
222354. 16.03.2009 2-20/89 Laste mänguväljaku rajamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222355. 16.03.2009 173601 maksuteade (Maksu- ja Tolliamet) Menetletud