Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222426. 25.06.2009 raieloa saamiseks taotlus (Christer Östlund) Menetletud  
222427. 25.06.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222428. 25.06.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222429. 25.06.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222430. 25.06.2009 riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" kohta selgituse küsimine (OÜ Narva Tes Plus) Saadetud  
222431. 25.06.2009 okste lõikamine (AS Heakorrastus) Saadetud  
222432. 25.06.2009 riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" kohta selgituse küsimine (Mann Grupp OÜ) Saadetud  
222433. 25.06.2009 Tõrvajõe kalda puhastamine (AÜ Rjabinka) Menetletud  
222434. 25.06.2009 ilma Avaldus - Linda 1 (Veera Raznobarskaja) Menetletud  
222435. 25.06.2009 hinnapäring (OÜ Avtograf.ee) Saadetud  
222436. 25.06.2009 hinnapäring (TÜ Dart Stuudio) Saadetud  
222437. 25.06.2009 raieloa saamiseks taotlus (Albina Izmestjeva) Menetletud  
222438. 25.06.2009 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222439. 25.06.2009 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222440. 25.06.2009 raieloa saamiseks taotlus (Olimpiada Smirnova) Menetletud  
222441. 25.06.2009 5.3-5/2276 Seletuskiri eraldatud täiendavate rahaliste vahendite kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222442. 25.06.2009 5.3-5/2275 Taotlus Sotsiaalabiameti eelarve vahendite ümberpaigutusest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222443. 25.06.2009 5.3-5/2274 Taotlus Sotsiaalabiameti eelarve vahendite ümberpaigutusest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222444. 25.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222445. 25.06.2009 ilma ruumi aadressil 26.juuli 9 rendisoodustuse kohta (Narva Arvutiklubi Xpoint MTÜ) 25.07.2009  
222446. 25.06.2009 2-2-1/449 Teade kliendi hoolduse teenuse lõppemisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
222447. 25.06.2009 2-2-1/448 Teade kliendi hoolduse teenuse lõppemisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
222448. 22.06.2009 115 Teekatte remont (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
222449. 22.06.2009 Avaldus pensioni väljamaksmise lõpetamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222450. 22.06.2009 Saatekiri - kasvandiku juhtumiplaani koopia (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222451. 22.06.2009 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222452. 22.06.2009 2-5/315 Kadastiku tänava rekonstrueerimine (AS K-Projekt) Menetletud  
222453. 22.06.2009 tõend (Alakki OÜ) Menetletud  
222454. 22.06.2009 96/09 Päring koolimenüü kohta (Mann Grupp OÜ) Menetletud  
222455. 22.06.2009 eelearveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222456. 22.06.2009 avariiolokorra likvideerimine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
222457. 22.06.2009 Päring iseloomustuse väljastamiseks kasvandiku perekonna kohta (Narva Lasteaed Sädemeke) Menetletud  
222458. 22.06.2009 2010.aasta eelarve eelnõu koostamine (Vaata nimekirja) Menetletud  
222459. 22.06.2009 avaliku ürituse loa taotlus (OÜ Geneva) Menetletud  
222460. 22.06.2009 AN09-13 arve tagastamine (G.E.O Grupp OÜ) Saadetud