Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222461. 25.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222462. 25.06.2009 ilma ruumi aadressil 26.juuli 9 rendisoodustuse kohta (Narva Arvutiklubi Xpoint MTÜ) 25.07.2009  
222463. 25.06.2009 2-2-1/449 Teade kliendi hoolduse teenuse lõppemisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
222464. 25.06.2009 2-2-1/448 Teade kliendi hoolduse teenuse lõppemisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
222465. 22.06.2009 115 Teekatte remont (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
222466. 22.06.2009 Avaldus pensioni väljamaksmise lõpetamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
222467. 22.06.2009 Saatekiri - kasvandiku juhtumiplaani koopia (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222468. 22.06.2009 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222469. 22.06.2009 2-5/315 Kadastiku tänava rekonstrueerimine (AS K-Projekt) Menetletud  
222470. 22.06.2009 tõend (Alakki OÜ) Menetletud  
222471. 22.06.2009 96/09 Päring koolimenüü kohta (Mann Grupp OÜ) Menetletud  
222472. 22.06.2009 eelearveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222473. 22.06.2009 avariiolokorra likvideerimine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
222474. 22.06.2009 Päring iseloomustuse väljastamiseks kasvandiku perekonna kohta (Narva Lasteaed Sädemeke) Menetletud  
222475. 22.06.2009 2010.aasta eelarve eelnõu koostamine (Vaata nimekirja) Menetletud  
222476. 22.06.2009 avaliku ürituse loa taotlus (OÜ Geneva) Menetletud  
222477. 22.06.2009 AN09-13 arve tagastamine (G.E.O Grupp OÜ) Saadetud  
222478. 22.06.2009 1.2-1.2/924 kokkuleppe lisade saatmine (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
222479. 22.06.2009 Saatekiri - rehabilitatsiooniteenuste arve (MTÜ Aktiviseerimiskeskus Ave) Menetletud  
222480. 22.06.2009 Taotlus elamispinna eraldamisest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
222481. 22.06.2009 vastus taotlusele ruumide aadressil 26.juuli 9 kasutusse andmisest (MTÜ Narva Linna Noorte Eksperimentaalteater N&JU) Saadetud  
222482. 22.06.2009 Nõusolek kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222483. 22.06.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222484. 22.06.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222485. 22.06.2009 lasteasutuse Marjake taotluse edastamine tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222486. 22.06.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222487. 22.06.2009 Nõusolek kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222488. 22.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222489. 22.06.2009 Leping - alaealiste komisjon (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222490. 22.06.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Malmi 12) Menetletud  
222491. 22.06.2009 IDA 2.7-20.17/15436 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222492. 22.06.2009 2-09-21535 Kohtukutse nr 8 saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222493. 22.06.2009 2-09-26153 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222494. 22.06.2009 2-09-26619 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222495. 22.06.2009 1.1-5/09-00006/307 teehoiutööde tegevusloast (Maanteeamet) Menetletud