Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222496. 22.06.2009 2.1-11/77 Teade kasvandiku lahkumisest eseseisvasse ellu (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
222497. 19.06.2009 3490 Järelpärimine (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
222498. 19.06.2009 Papilloomiviiruse vaktsiini kasutamine (Tervisekaitseinspektsioon) Saadetud  
222499. 19.06.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222500. 19.06.2009 Narva Joaoru supluskoha teise proovi analüüsi tulemused (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Saadetud  
222501. 19.06.2009 HD-NAO-1/597(1) projekti kooskõlastamine (Sweco Projekt AS) Menetletud  
222502. 19.06.2009 garantiikiri (Ida-Viru Kuller) Saadetud  
222503. 19.06.2009 ruumi kasutamine (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
222504. 19.06.2009 1-8.5/5245 Toitlustamine koolides (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
222505. 19.06.2009 2008.a reservfondist kasutamata eraldiste tagastamise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
222506. 19.06.2009 2-21/221 Kaaskiri otsustele ja määrustele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222507. 19.06.2009 ilma Bussipeatus Uusküla tn (KÜ Uusküla 11) Menetletud  
222508. 19.06.2009 Vastus kirjale arengukava tegevuskava täiendamiseks (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222509. 19.06.2009 järelpärimine (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
222510. 19.06.2009 Teatis hinnapakkumiste ja lähteülesande kohta (Cumulus Consulting OÜ) Saadetud  
222511. 19.06.2009 üüritasust vabastamine (FIE Larissa Saveljeva) Menetletud  
222512. 19.06.2009 18-11/09-03216-2 Teenistuslehe väljastamine (Riigikantselei) Menetletud  
222513. 19.06.2009 506 remonditööd (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Menetletud  
222514. 19.06.2009 Sihtotstarbeline finantseerimine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222515. 19.06.2009 eelarve assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
222516. 19.06.2009 pakkumise kutse (AS G4S Eesti) Menetletud  
222517. 19.06.2009 loataotluse saatmine (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
222518. 19.06.2009 1.2-25/2260-4 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222519. 19.06.2009 e-mail Päring (Toivo Riimaa) Menetletud  
222520. 19.06.2009 Taotlus riigilõivu maksmise vabastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
222521. 19.06.2009 191 Asenduskoduteenus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222522. 19.06.2009 9.1-2/3377-09 J.Mihhailova avalduse kohta (Töövaidluskomisjon) 19.07.2009  
222523. 19.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222524. 19.06.2009 Volikiri - Forstiman (Ametid ja teenistused) Saadetud  
222525. 19.06.2009 2-21/218 Linnavolikogu otsuste ja määruste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
222526. 19.06.2009 2-09-20337 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222527. 19.06.2009 2-09-15937 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222528. 19.06.2009 V 8-2/16185-2 Narva Elektrijaamade tööstusjäätmete polügooni sulgemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
222529. 19.06.2009 e-mail Päring (Toivo Riimaa) Menetletud  
222530. 18.06.2009 Nõusoleku andmine kasvandike puhkamiseks (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud