Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222531. 22.06.2009 Nõusolek kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222532. 22.06.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222533. 22.06.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222534. 22.06.2009 lasteasutuse Marjake taotluse edastamine tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222535. 22.06.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222536. 22.06.2009 Nõusolek kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222537. 22.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222538. 22.06.2009 Leping - alaealiste komisjon (Ametid ja teenistused) Menetletud  
222539. 22.06.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Malmi 12) Menetletud  
222540. 22.06.2009 IDA 2.7-20.17/15436 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222541. 22.06.2009 2-09-21535 Kohtukutse nr 8 saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222542. 22.06.2009 2-09-26153 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222543. 22.06.2009 2-09-26619 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222544. 22.06.2009 1.1-5/09-00006/307 teehoiutööde tegevusloast (Maanteeamet) Menetletud  
222545. 22.06.2009 2-08-82482 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222546. 22.06.2009 2-09-26574 Kohtumääruste saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222547. 22.06.2009 2.1-11/77 Teade kasvandiku lahkumisest eseseisvasse ellu (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
222548. 19.06.2009 3490 Järelpärimine (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
222549. 19.06.2009 Papilloomiviiruse vaktsiini kasutamine (Tervisekaitseinspektsioon) Saadetud  
222550. 19.06.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222551. 19.06.2009 Narva Joaoru supluskoha teise proovi analüüsi tulemused (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Saadetud  
222552. 19.06.2009 HD-NAO-1/597(1) projekti kooskõlastamine (Sweco Projekt AS) Menetletud  
222553. 19.06.2009 garantiikiri (Ida-Viru Kuller) Saadetud  
222554. 19.06.2009 ruumi kasutamine (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
222555. 19.06.2009 1-8.5/5245 Toitlustamine koolides (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
222556. 19.06.2009 2008.a reservfondist kasutamata eraldiste tagastamise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
222557. 19.06.2009 2-21/221 Kaaskiri otsustele ja määrustele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
222558. 19.06.2009 ilma Bussipeatus Uusküla tn (KÜ Uusküla 11) Menetletud  
222559. 19.06.2009 Vastus kirjale arengukava tegevuskava täiendamiseks (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222560. 19.06.2009 järelpärimine (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
222561. 19.06.2009 Teatis hinnapakkumiste ja lähteülesande kohta (Cumulus Consulting OÜ) Saadetud  
222562. 19.06.2009 üüritasust vabastamine (FIE Larissa Saveljeva) Menetletud  
222563. 19.06.2009 18-11/09-03216-2 Teenistuslehe väljastamine (Riigikantselei) Menetletud  
222564. 19.06.2009 506 remonditööd (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Menetletud  
222565. 19.06.2009 Sihtotstarbeline finantseerimine (Ametid ja teenistused) Menetletud