Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222601. 16.06.2009 5.3-5/2196 Taotlus vahendite eraldamiseks reserfondist (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222602. 16.06.2009 pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
222603. 16.06.2009 puu raie kohta küsimus (KÜ Uusküla 7) Menetletud  
222604. 16.06.2009 HD-NAO-1/583(1) töökoosoleku kokkukutsumisest palumine (Sweco Projekt AS) Menetletud  
222605. 16.06.2009 Päring perekonna detailse iseloomustuse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
222606. 16.06.2009 Päring alaealiste ema kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Menetletud  
222607. 16.06.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (mai 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
222608. 16.06.2009 Teatis - Narva Linnavalitsuse korralduse saatmine (Liubov Kiysel) Menetletud  
222609. 16.06.2009 16-1/1034 Jääkreostuse projekti elluviimine (Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus) Menetletud  
222610. 16.06.2009 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
222611. 16.06.2009 ruumide aadressil 26.juuli 9 kasutusse andmisest (Füüsiliste Puuetega Laste Ühendus Pääsuke) Menetletud  
222612. 16.06.2009 ilma J.Holodenko elamispind (Jevgeni Holodenko) Menetletud  
222613. 16.06.2009 pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
222614. 16.06.2009 Taotlus Hooldekodusse paigutamiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
222615. 16.06.2009 ekskursiooni läbiviimise palve (Narva Vesi AS) Saadetud  
222616. 16.06.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) Menetletud  
222617. 16.06.2009 hoonestusõiguse aastatasu (Osaühing Maininvestments) Saadetud  
222618. 16.06.2009 arhivaalide hindamisotsuse tegemine (Narva Linnaarhiiv) Saadetud  
222619. 16.06.2009 2-09-27634 Ravi - E.Lall (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud  
222620. 16.06.2009 714 võla kustutamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
222621. 16.06.2009 ilma vahendite eraldamine transpordikulude katteks (Narva Valgevene Selts Sjabrõ) Menetletud  
222622. 16.06.2009 1-12/186 teede sulgemise maksust vabastamine (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud  
222623. 16.06.2009 Taotlus sotsiaalelamu eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Menetletud  
222624. 16.06.2009 Avaldus eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222625. 16.06.2009 26/1 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ Õppekeskus AIP) Menetletud  
222626. 16.06.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222627. 16.06.2009 10 Avaldus alaealise puhkuse kohta (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
222628. 16.06.2009 07 Avaldus nõusoleku saamiseks alaealiste suhtes (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud  
222629. 15.06.2009 lasteasutuse Potsataja taotluse edastamine köögi lae renoveerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222630. 15.06.2009 Ida-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuste lasteasutustele Kaseke ja Vikerkaar edastamine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
222631. 15.06.2009 üüritasust vabastamine (FIE Vladimir Ermalovich) Menetletud  
222632. 15.06.2009 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222633. 15.06.2009 1.2-25/2591 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222634. 15.06.2009 vastus taotlusele Spordikeskuse aja eraldamise kohta (V.Fitness klubi MTÜ) Saadetud  
222635. 15.06.2009 hinnapakkumise majutamise ja toitlustamise osas esitamisest (hotell King) Saadetud