Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222636. 17.06.2009 raieloa saamiseks taotlus (Marina Baikova) Menetletud  
222637. 17.06.2009 732 kukkunud puu (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
222638. 17.06.2009 teenistuslehe väljastamine (Riigikantselei) Saadetud  
222639. 17.06.2009 tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
222640. 17.06.2009 Avaldus eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222641. 17.06.2009 1.2-33/2621 Juhtumiplaani küsimine alaealise kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222642. 17.06.2009 1.2-33/2620 Nõusoleku küsimine alaealiste laste suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222643. 17.06.2009 1.2-33/2619 Nõusoleku küsimine alaealiste laste suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
222644. 17.06.2009 IDA 2.7-20.17/15068 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222645. 17.06.2009 2-09-13235 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222646. 17.06.2009 Ilma Järelepärimine isiku töötamise ja saadud toetuste kohta (Kohtutäitur Raigo Pärs) Menetletud  
222647. 17.06.2009 nime ja juriidilise aadressi muutmine (Cargotec Estonia AS q) Menetletud  
222648. 17.06.2009 2-09-26153 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222649. 17.06.2009 136 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222650. 17.06.2009 135 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku suhtes (Narva Lastekodu) Menetletud  
222651. 17.06.2009 1-1811 Taotlus kliendile abi osutamisest (SA Narva Haigla) Menetletud  
222652. 16.06.2009 5.3-5/2196 Taotlus vahendite eraldamiseks reserfondist (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222653. 16.06.2009 pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
222654. 16.06.2009 puu raie kohta küsimus (KÜ Uusküla 7) Menetletud  
222655. 16.06.2009 HD-NAO-1/583(1) töökoosoleku kokkukutsumisest palumine (Sweco Projekt AS) Menetletud  
222656. 16.06.2009 Päring perekonna detailse iseloomustuse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
222657. 16.06.2009 Päring alaealiste ema kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Menetletud  
222658. 16.06.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (mai 2009.a) (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
222659. 16.06.2009 Teatis - Narva Linnavalitsuse korralduse saatmine (Liubov Kiysel) Menetletud  
222660. 16.06.2009 16-1/1034 Jääkreostuse projekti elluviimine (Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus) Menetletud  
222661. 16.06.2009 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
222662. 16.06.2009 ruumide aadressil 26.juuli 9 kasutusse andmisest (Füüsiliste Puuetega Laste Ühendus Pääsuke) Menetletud  
222663. 16.06.2009 ilma J.Holodenko elamispind (Jevgeni Holodenko) Menetletud  
222664. 16.06.2009 pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
222665. 16.06.2009 Taotlus Hooldekodusse paigutamiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
222666. 16.06.2009 ekskursiooni läbiviimise palve (Narva Vesi AS) Saadetud  
222667. 16.06.2009 projekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) Menetletud  
222668. 16.06.2009 hoonestusõiguse aastatasu (Osaühing Maininvestments) Saadetud  
222669. 16.06.2009 arhivaalide hindamisotsuse tegemine (Narva Linnaarhiiv) Saadetud  
222670. 16.06.2009 2-09-27634 Ravi - E.Lall (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud