Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
226906. 09.04.2009 Arvamus alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
226907. 09.04.2009 C/607 Vastus teatisele 2009.a eelarve vähendamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
226908. 09.04.2009 049 projekti kooskõlastamine (TÜ Inkeri) Menetletud  
226909. 09.04.2009 18-11/09-02044-2 Teenistuslehe tagasatamine (Riigikantselei) Menetletud  
226910. 09.04.2009 58 Tõendi päring (Gulib OÜ) Menetletud  
226911. 09.04.2009 ilma J.Sokolova avaldus (Jelena Sokolova) Menetletud  
226912. 09.04.2009 1.1-19/33 tualettruumi paigaldamisest taotlus (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
226913. 09.04.2009 2-6/1320 elamisloa kehtivusest järelpärimine (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Saadetud  
226914. 09.04.2009 puude (KÜ Joala 7/9) 09.05.2009  
226915. 09.04.2009 okste laasimise taotlus (KÜ Joala 7/9) Menetletud  
226916. 09.04.2009 Taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
226917. 09.04.2009 üürile andmine (MTÜ Florett) Menetletud  
226918. 09.04.2009 üürile andmine (MTÜ Florett) Menetletud  
226919. 09.04.2009 Kutse (Ametid ja teenistused) Saadetud  
226920. 09.04.2009 Kutse (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
226921. 09.04.2009 Kutse (Ametid ja teenistused) Saadetud  
226922. 09.04.2009 Kutse (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
226923. 09.04.2009 Kutse (Narva Ettevõtluse Arendusühing MTÜ) Saadetud  
226924. 09.04.2009 projekti kooskõlastamine (AS K&H) Menetletud  
226925. 09.04.2009 "5-krooni vaate" projekti kohta (Projekt Kuubis OÜ) Menetletud  
226926. 09.04.2009 Kutse (Ametid ja teenistused) Saadetud  
226927. 09.04.2009 Kutse (Ametid ja teenistused) Saadetud  
226928. 09.04.2009 ilma OÜ Opinions lihtsustatud piiriületus (OÜ Opinions) Menetletud  
226929. 09.04.2009 2-6/1311 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
226930. 09.04.2009 2-6/1310 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
226931. 09.04.2009 Taotlus kaasabi saamiseks kodukülastamisel 13.04.2009 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
226932. 09.04.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
226933. 09.04.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
226934. 09.04.2009 5.3-5/1178 Taotlus tulude ja kulude 2009.a märtsi kuu suurendamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
226935. 09.04.2009 vahendite eraldamisest õpilasfirmade rahvusvahelisel messil Tuula linnas osalemiseks (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus GAGARIN)  
226936. 09.04.2009 ilma Kutse (Lahti LV) Menetletud  
226937. 09.04.2009 NEV/18916 elektrivarustuse katkestamise kohta (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
226938. 08.04.2009 lisafinantseerimise eraldamisest koolieelsetes lasteasutustes eesti keele õppe korraldamiseks (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
226939. 08.04.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
226940. 08.04.2009 A.Veevo teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud