Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229006. 22.01.2009 IDA 4.1-16.13/640 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229007. 22.01.2009 2-08-84802/2216-09 Kohtumäärus esindaja määramise kohta ja kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229008. 22.01.2009 IDA 4.1-16.13/1884 Iseloomustuse nõue alaealise isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229009. 21.01.2009 Puhkus A.Võlitok (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229010. 21.01.2009 34 taotlus (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Menetletud  
229011. 21.01.2009 ilma SA N Aleksandri Kiriku eelarvelised vahendid (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
229012. 21.01.2009 35 taotlus (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Menetletud  
229013. 21.01.2009 Kohtumääruse edastamine isiku Hooldekoduse teenuse pikendamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
229014. 21.01.2009 Päring laste sotsiaalse iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
229015. 21.01.2009 1.2-38/16 Kehtestatud planeeringute maavanemale esitamise kohustus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229016. 21.01.2009 IDA 2.7-20.33/2028 Teatis alaealise lapse vägivalla suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229017. 21.01.2009 Järelepärimine füüsiliste isikute kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
229018. 21.01.2009 vastus (Viru Maakohus) Menetletud  
229019. 21.01.2009 1.6/184 Munitsipaaleluruum - P.Kossenkova, N.Konkina (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
229020. 21.01.2009 Päring lapse ema kohta (Narva Tollipunkt) Menetletud  
229021. 21.01.2009 Teade alaealise kohta (Ahtme Kool) Menetletud  
229022. 21.01.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
229023. 21.01.2009 Järelepärimine isikute andmete kohta (Põhja Regionaalse Maanteeameti Liiklusregistri Tallinna büroo (ARK Tallinna osakond)) Menetletud  
229024. 21.01.2009 Narva Investeerimispass Tõsjatov (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
229025. 21.01.2009 4.2-12/184 Narva Investeerimispass Luigas (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
229026. 21.01.2009 Kutse sotsiaaltöö osakonda vastuvõtule (Jevgenia Lihhatsova) Menetletud  
229027. 21.01.2009 Narva Investeerimispass Gorjunova (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
229028. 21.01.2009 3-08-2249 Kohtuotsus - 3-08-2249 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
229029. 21.01.2009 3-08-2253 Kohtuotsus - 3-08-2253 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
229030. 21.01.2009 1-13/63 Tänukirjad (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
229031. 21.01.2009 79-09 Koosolekukuulutus (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
229032. 21.01.2009 1.2-25/141-2 Munitsipaalomandisse - Tallinna mnt 73 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229033. 21.01.2009 96-09 Koosolekukuulutus (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
229034. 21.01.2009 1.2-34/203 IV Rahvuskultuuriseltside Ümarlaud (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229035. 21.01.2009 Tõend vastuseks päringule nr IDA 2.7-20.33/1110 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229036. 21.01.2009 ilma teade (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
229037. 20.01.2009 S.Homjakova avaldus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
229038. 20.01.2009 Kaaskiri Anni Laanemets (EAS) Menetletud  
229039. 20.01.2009 8.5/202 kutse (Kultuuriministeerium) Menetletud  
229040. 20.01.2009 Teatis (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud