Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229356. 07.01.2009 Vara üleandmine (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
229357. 07.01.2009 NLAÖA Vastus taotlusele (Narva Keemiline Puhastus OÜ) Menetletud  
229358. 07.01.2009 Koostöö (Narva Vesi AS) Menetletud  
229359. 07.01.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229360. 07.01.2009 1.2-33/08/4641-2 IV MV järelpärimine - lapsed (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229361. 07.01.2009 NLAÖA Register (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
229362. 07.01.2009 Õppelaenud (Rahandusministeerium) Menetletud  
229363. 07.01.2009 7.1-14/5545 Haldusleping - transiittransport (Siseministeerium) Menetletud  
229364. 07.01.2009 Hinnapakkumiste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229365. 07.01.2009 633 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229366. 07.01.2009 IDA 4.1-16.13/359 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229367. 07.01.2009 ilma Taotlus (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
229368. 07.01.2009 19.2-2/11 Koostöö AS Narva Vesi (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
229369. 06.01.2009 Tellimus (AS Eesti Telemedia) Menetletud  
229370. 06.01.2009 viisade taotlus (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
229371. 06.01.2009 Alaealiste komisjon (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
229372. 06.01.2009 e-post Keskkonnajärelvalve (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
229373. 06.01.2009 1-13/7 2009.a eelarve muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
229374. 06.01.2009 1-13/6 2009.a eelarve muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
229375. 06.01.2009 3.1-8/2 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
229376. 06.01.2009 3-08-1356 Kohtumäärus (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
229377. 06.01.2009 12-4.5/25862 Teade (Rahandusministeerium) Menetletud  
229378. 06.01.2009 Saatekiri (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
229379. 06.01.2009 Teenistuslehe saatmine (Riigikantselei) Menetletud  
229380. 06.01.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229381. 06.01.2009 Saldokinnitus (Swedbank Narva esindus) Menetletud  
229382. 06.01.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229383. 06.01.2009 1513/1267 Avaldus (Kangelaslinna Leningraadi blokaadi ühiskondlikute organisatsioonide rahvusvaheline assotsiatsioon) Menetletud  
229384. 06.01.2009 1.14/5 Andmete päring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
229385. 06.01.2009 Käsundusleping (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229386. 06.01.2009 2-21/458 Linnavolikogu määruse edastamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
229387. 06.01.2009 Juriidilise teenindamise leping (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
229388. 06.01.2009 IDA 4.1-16.13/168 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229389. 06.01.2009 IDA 4.1-16.13/167 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229390. 06.01.2009 IDA 4.1-16.13/166 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud