Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229496. 25.03.2008 Volitus (Jekaterina Golubtsova - Linnavolikogu liige) Menetletud  
229497. 25.03.2008 Avaldus (Vladimir Kalinkin) Menetletud  
229498. 25.03.2008 6.2-3/2179 Kalda 16 (Maa-amet) Menetletud  
229499. 20.03.2008 364-5 Taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
229500. 20.03.2008 18.TL11-4/1057-28 kaaskiri (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
229501. 20.03.2008 taotlus (KÜ Tiimani 17) Menetletud  
229502. 20.03.2008 Taotlus (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Menetletud  
229503. 20.03.2008 Emadepaeva taotlus (Narva Eakate Liit) Menetletud  
229504. 20.03.2008 1.2-25/926-2 maa munitsipaliseerimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229505. 20.03.2008 441 teenindustasu suurus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
229506. 20.03.2008 1-13/279 taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
229507. 19.03.2008 1.2-1.2/127 Projekt Kodu tuleohutuks (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
229508. 19.03.2008 Taotlus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
229509. 18.03.2008 2-02-172 kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229510. 18.03.2008 järelpärimine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
229511. 18.03.2008 vastus appellatsioonikaebusele (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
229512. 18.03.2008 kaebus (Mihkel Kuldkepp) Menetletud  
229513. 18.03.2008 628 taotlus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
229514. 18.03.2008 700-k taotlus (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
229515. 18.03.2008 C/530 aktsionäride koosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
229516. 17.03.2008 saatekiri AK (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
229517. 17.03.2008 vastus pakkumisel (OÜ Narsil) Menetletud  
229518. 17.03.2008 taotlus (KÜ Kangelaste 15) Menetletud  
229519. 17.03.2008 339-5 taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
229520. 17.03.2008 3-2-16/08 lisafinantseerimine (Kultuuriosakond) Menetletud  
229521. 17.03.2008 3.1-8/35 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
229522. 17.03.2008 3.1-8/34 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
229523. 17.03.2008 2-08-2052-283 saatekiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229524. 17.03.2008 1.2-25/921-4 isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
229525. 17.03.2008 kutse (Europarlament) Menetletud  
229526. 17.03.2008 kutse (Teater Vanemuine) Menetletud  
229527. 17.03.2008 Taotlus - tänukiri (Narva Rootsi Selts) Menetletud  
229528. 17.03.2008 3/02-08 Pakkumine (OÜ Narsil) Menetletud  
229529. 13.03.2008 Garantiikiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
229530. 13.03.2008 garantiikiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud