Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 14.10.2020 Vastus (Operail) Menetletud  
247. 14.10.2020 Teatis (Narva Vesi AS) Menetletud  
248. 14.10.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
249. 14.10.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
250. 14.10.2020 Avaldus (Eraisik R.J.) 12.11.2020  
251. 14.10.2020 Avaldus (Eraisik) 12.11.2020  
252. 14.10.2020 Andmete esitamine (Maa-amet) Saadetud  
253. 14.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
254. 14.10.2020 Ümberpaigutamine (Narva Linnakantselei) 12.11.2020  
255. 14.10.2020 kulueelarve suurendamise loendi esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 12.11.2020  
256. 14.10.2020 Juhatuse koosolek (ELVL büroo) Menetletud  
257. 14.10.2020 Vastus isiku määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
258. 14.10.2020 L.Stalbergi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
259. 14.10.2020 Munitsipaalruumide kasutuse sihipärasuse kontroll (Tuleviku 7, Narva) (MTÜ VitaTiim) Saadetud  
260. 14.10.2020 Garantiikiri (Gulib OÜ) Saadetud  
261. 14.10.2020 18-2/8 Lepingu täitmine (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) 12.11.2020  
262. 14.10.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
263. 14.10.2020 Vastus (Eraisik) Menetletud  
264. 14.10.2020 7.2-3.3/9074-2 Vastus (Päästeamet) Menetletud  
265. 14.10.2020 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 12.11.2020  
266. 14.10.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
267. 14.10.2020 Avaldus (Eraisik I.T.) Menetletud  
268. 14.10.2020 Projekteerimistingimuste taotlus (Eraisik) 12.11.2020  
269. 14.10.2020 Kaasamine (Tiimani Ärikeskus OÜ) Saadetud  
270. 14.10.2020 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) 12.11.2020  
271. 14.10.2020 Lepingu projekti edastamine ja kinnituse küsimine (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
272. 14.10.2020 Teatis (FIE Yuliya Akulinina) 12.11.2020  
273. 14.10.2020 Teatis (SA Narva Linnaelamu) 12.11.2020  
274. 14.10.2020 NJ-KKJ-1/704 Balti elektrijaama vee kvaliteedikontroll (Enefit Energiatootmise AS) 12.11.2020  
275. 14.10.2020 Avaldus (KÜ Kangelaste 25) 12.11.2020  
276. 14.10.2020 Puude kärpimine (SA Narva Linnaelamu) 12.11.2020  
277. 14.10.2020 333 Päring (A. P.) Menetletud  
278. 14.10.2020 F.Šantsõni autasustamsest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 12.11.2020  
279. 14.10.2020 2.1-3/33436-1 Teatis Narva linna heakorra eeskirja rikkumise kohta (Politsei- ja Piirivalveamet) 12.11.2020  
280. 13.10.2020 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud