Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 20.01.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
247. 20.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
248. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
249. 20.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
250. 20.01.2021 Täiendav vastus isiku avaldusele (Eraisik) Saadetud  
251. 20.01.2021 Vastuskiri (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
252. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
253. 20.01.2021 Teatis (Eraisik) Menetletud  
254. 20.01.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
255. 20.01.2021 Garantiiperioodi pikendamine (Viamer Grupp OÜ) 19.02.2021  
256. 20.01.2021 telefoninumbri ümberregistreerimine (Telia Eesti AS)  
257. 20.01.2021 Maa-ala rendile taotlemine (Eraisikud) 19.02.2021  
258. 20.01.2021 Küsimus (Liliya) 19.02.2021  
259. 20.01.2021 Dokumentide edastamine pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) 19.02.2021  
260. 20.01.2021 12-4/21-0088/390-1 2021. aasta riigieelarvelise täiendava eraldise eraldamise lepingu sõlmimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 22.01.2021  
261. 20.01.2021 Taotlus konteinerite saamiseks (Korteriühistu Kangelaste 27) 19.02.2021  
262. 20.01.2021 Taotlus konteinerite saamiseks (Korteriühistu juht A.Palmberg) 19.02.2021  
263. 19.01.2021 Fraktsiooni Meie Narva otsus fraktsiooni liikmeks vastuvõtmine (M.Šurupova) (Fraktsioon Meie Narva) 18.02.2021  
264. 19.01.2021 Raha tagastamine (Eraisikud) 18.02.2021  
265. 19.01.2021 Vastuskiri (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Saadetud  
266. 19.01.2021 Vastus (KÜ Vestervalli 8) Menetletud  
267. 19.01.2021 Elanikkonnalt vanarehvide kogumise korraldamine Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil 2021. aast (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) 18.02.2021  
268. 19.01.2021 2-21-311 Lapsele määratud esindaja 18.01.2021.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
269. 19.01.2021 Taotlus (Narva Linnavalitsus) 18.02.2021  
270. 19.01.2021 Märgukiri (KÜ Vestervalli 11) 18.02.2021  
271. 19.01.2021 2-17-19147 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
272. 19.01.2021 Teatis (Olga Medvedjeva FIE) 18.02.2021  
273. 19.01.2021 122A-1 Narva Kesklinna Põhikool liitumisdokumendid (VKG Elektrivõrgud OÜ) 18.02.2021  
274. 19.01.2021 2-17-19147 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 18.02.2021  
275. 19.01.2021 Elektrijaama tee 50, Narvas, asuvad paadigaraažid (Enefit Power AS) Saadetud  
276. 19.01.2021 Vahendite jäägid NLMA 2020 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 18.02.2021  
277. 19.01.2021 2-19-7282 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 18.02.2021  
278. 19.01.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
279. 19.01.2021 Avaldus liikluseeskirjade rikkumise kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Piirivalveosakond) Menetletud  
280. 19.01.2021 Vastus taotlusele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud