Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 09.08.2022 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
247. 09.08.2022 5.31/7805 Reservfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus)  
248. 09.08.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
249. 09.08.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva linnavara kasutamine (Puhtus ja Hoolitsus OÜ) (Linnamajandusamet) 08.09.2022  
250. 09.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
251. 09.08.2022 Vastus (Eraisik) 08.09.2022  
252. 09.08.2022 Pöördumine tekkinud olukorra lahendamiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
253. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) 07.09.2022  
254. 08.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
255. 08.08.2022 Infopäring kohalikus omavalitsuses asuvate/planeeritavate päikeseparkide kohta (OÜ Hendrikson & Ko) 07.09.2022  
256. 08.08.2022 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud ja asutused) 07.09.2022  
257. 08.08.2022 Taotlus jäätmeveo teenustasude indekseerimiseks (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) 07.09.2022  
258. 08.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) 07.09.2022  
259. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 54 (Ehitisregister) 07.09.2022  
260. 08.08.2022 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 07.09.2022  
261. 08.08.2022 352 Avaldus (N. V.) 07.09.2022  
262. 08.08.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
263. 08.08.2022 DM-120529-5 Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavali (Keskkonnaamet) 07.09.2022  
264. 08.08.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
265. 08.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
266. 08.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (Perearst Alla Kissel OÜ) Saadetud  
267. 08.08.2022 351 Avaldus (K. K.) 07.09.2022  
268. 08.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Karikakar) Saadetud  
269. 08.08.2022 2-22-11465 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.08.2022  
270. 08.08.2022 2-22-10270 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
271. 08.08.2022 Teenistusest vabastamine (Linnamajandusamet) 12.08.2022  
272. 08.08.2022 2-22-4728 Kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
273. 08.08.2022 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) 31.08.2022  
274. 08.08.2022 2-1.6/1097 Teade abivajava alaealise lapse kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
275. 08.08.2022 3.1-3/22/2513 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
276. 08.08.2022 2-22-11367 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
277. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 55 (Ehitisregister) 07.09.2022  
278. 08.08.2022 Olerex AS Narva tankla teabelehe kooskõlastamine (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) 07.09.2022  
279. 08.08.2022 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Menetletud  
280. 08.08.2022 4.-1/24 Teatis kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud