Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
282. 01.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
283. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
284. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
285. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
286. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
287. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
288. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
289. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
290. 01.07.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) 31.07.2022  
291. 01.07.2022 Eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 31.07.2022  
292. 01.07.2022 1-7/22/115-2 MTÜ Roheline Pärnumaa vaide (Keskkonnaamet) 31.07.2022  
293. 01.07.2022 Avaldus (Eraisikud) Menetletud  
294. 01.07.2022 275 Päring (Crushtec OÜ) Menetletud  
295. 30.06.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
296. 30.06.2022 3100,22,0342147 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
297. 30.06.2022 3100,22,0356576 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
298. 30.06.2022 3100,22,0357702 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
299. 30.06.2022 4.-3/203 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
300. 30.06.2022 4.-3/202 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
301. 30.06.2022 4.-3/201 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
302. 30.06.2022 2-22-7958 Kohtunõue ekspertiisi läbiviimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
303. 30.06.2022 2-16-979 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
304. 30.06.2022 2-21-14647 Kohtukutse kohtuistungile 11.07.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.07.2022  
305. 30.06.2022 274 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
306. 30.06.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
307. 30.06.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
308. 30.06.2022 Taotlus (Ehitisregister) Menetletud  
309. 30.06.2022 Taotlus (KÜ Meie Maja Kreenholmi 24 A) 30.07.2022  
310. 30.06.2022 9.2-3/22/5775-2 Riikliku jarelevalvemenetluse menetlustoimingu protokoll (Terviseamet) 30.07.2022  
311. 30.06.2022 1.1-19/53 Sõjapõgenike toetus (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
312. 30.06.2022 Taotlus (KÜ Rakvere 85) 30.07.2022  
313. 30.06.2022 Teade (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
314. 30.06.2022 Teade kohtule ekspertiisi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
315. 30.06.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-18-4385 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud