Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 18.01.2021 A.Kibkalo töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
282. 18.01.2021 2-21-762 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
283. 18.01.2021 2-08-84802 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 18.01.2021 2-08-84802 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.02.2021  
285. 18.01.2021 2-21-593 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
286. 18.01.2021 e-kiri Kiri projekti kohta (Hoco OÜ) 17.02.2021  
287. 18.01.2021 1/21 Vastus päringule (SA Narva Linnaleht) 17.02.2021  
288. 18.01.2021 E-post Teabenõue (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Menetletud  
289. 18.01.2021 E-post Andmed e-arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
290. 18.01.2021 2-6/21 Vastus päringule (AS Transservis-N) 17.02.2021  
291. 18.01.2021 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
292. 18.01.2021 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
293. 18.01.2021 10-1/1593-1 Järelepärimine alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
294. 18.01.2021 Avaldus (OÜ Ekovir) 17.02.2021  
295. 18.01.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Narva kordon) 22.01.2021  
296. 18.01.2021 E-post Avaldus abivajavale isikule abi osutamiseks (KÜ Tallinna mnt 34) 17.02.2021  
297. 18.01.2021 Vastus kohtunõudele arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
298. 18.01.2021 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
299. 18.01.2021 Vastus taotlusele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
300. 18.01.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
301. 18.01.2021 2-20-16076 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
302. 18.01.2021 2-20-18171 Kohtumäärus eestkoste seadmisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 18.01.2021 Taotlus (Eraisik A.R.) 17.02.2021  
304. 18.01.2021 Toetusest (SA Narva Linna Arendus) 17.02.2021  
305. 18.01.2021 2-10-67043 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.02.2021  
306. 18.01.2021 Taotlus (SA Narva Sadam) 17.02.2021  
307. 18.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
308. 18.01.2021 2-10-59877 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.02.2021  
309. 18.01.2021 T-7-1/21/14 õppekoha maksumus (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
310. 18.01.2021 Teadaanne (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 17.02.2021  
311. 18.01.2021 arengukava aruanne (Narva linna koolieelsed lasteasutused) 17.02.2021  
312. 18.01.2021 2-20-15785 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
313. 18.01.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
314. 18.01.2021 2-15-16081 Isikule määratud esindaja 08.01.2021.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
315. 18.01.2021 2-15-16081 Kohtunõue arvamuse esitamiseks puudutatud isiku 30.12.2020.a kirjale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 29.01.2021