Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 13.10.2020 4.-7/223 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
282. 13.10.2020 2-18-5072 Lapse vanema kirja edastamine informatsiooni kontrollimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 23.10.2020  
283. 13.10.2020 2-20-13647 Lapsele määratud esindaja 11.10.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
284. 13.10.2020 2-20-8878 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
285. 13.10.2020 2-2/78 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) 06.11.2020  
286. 13.10.2020 2330,20,004003 Otsus väärteoasjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 23.10.2020  
287. 13.10.2020 2-15-19438 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.11.2020  
288. 13.10.2020 2-11-2811 Kohtumäärus vea parandamisest 09.10.2020.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 13.10.2020 2-20-10807 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 13.10.2020 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 16.10.2020  
291. 13.10.2020 4.-3/303 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
292. 13.10.2020 4.-7/222 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
293. 13.10.2020 Kutse (Eraisik) Saadetud  
294. 13.10.2020 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
295. 13.10.2020 Teade isiku võlgnevuse kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
296. 13.10.2020 2020. aasta eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 11.11.2020  
297. 13.10.2020 Teade (SALTO arhitektuuribüroo OÜ) Saadetud  
298. 13.10.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 11.11.2020  
299. 13.10.2020 Taotlus (Narva Linnakantselei) 11.11.2020  
300. 13.10.2020 Ujula renoveerimisest (Narva Keeltelütseum) 11.11.2020  
301. 13.10.2020 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
302. 13.10.2020 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Swedbank Narva esindus) Saadetud  
303. 13.10.2020 2020. aasta eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 11.11.2020  
304. 13.10.2020 Põhi- ja bilansivälise varade aastainventuur (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
305. 13.10.2020 1.1-19/95 Taotlus (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
306. 13.10.2020 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20233001267 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
307. 13.10.2020 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20233000851 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
308. 13.10.2020 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
309. 13.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
310. 13.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
311. 13.10.2020 100 Taotlus (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
312. 13.10.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
313. 13.10.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
314. 13.10.2020 Lepingu projekti edastamine ja kinnituse küsimine (AS Astri-Narva) Saadetud  
315. 13.10.2020 AH tulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud