Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 06.04.2021 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) 06.05.2021  
282. 06.04.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 06.05.2021  
283. 06.04.2021 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
284. 06.04.2021 2021.a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
285. 06.04.2021 Järelepärimine (HÜ Põhja Ring) Saadetud  
286. 05.04.2021 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
287. 05.04.2021 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
288. 05.04.2021 Vastus isiku avaldusele (Eraisik) Saadetud  
289. 05.04.2021 121 Avaldus (V. D.) Menetletud  
290. 05.04.2021 Kaasamine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
291. 05.04.2021 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
292. 05.04.2021 B.Kudimovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
293. 05.04.2021 Kandidaatide esitamine (IVOL) Menetletud  
294. 05.04.2021 Taotlus (MTÜ ContempArt) 05.05.2021  
295. 05.04.2021 Planeeringute andmekoguga liidestamise vajadused (Rahandusministeerium) 05.05.2021  
296. 05.04.2021 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) 05.05.2021  
297. 05.04.2021 Teatis (Eraisik) Menetletud  
298. 05.04.2021 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu transpordikomisjon) Menetletud  
299. 05.04.2021 Arvamus (Eraisik) 05.05.2021  
300. 05.04.2021 Avaldus (Eraisik) 05.05.2021  
301. 05.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
302. 05.04.2021 2-15-18891 Kohtulahendite saatmine (Riigikohtu tsiviilkolleegium) 05.05.2021  
303. 05.04.2021 Taotlus (SA Narva Loomeinkubaator) 05.05.2021  
304. 05.04.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
305. 05.04.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
306. 05.04.2021 G.Zaitsev'i töölähetus (Narva Linnakantselei) 30.04.2021  
307. 05.04.2021 Avaldus (Kunstiakadeemia Narva Kunstiresidentuur) 05.05.2021  
308. 05.04.2021 Pöördumine (Eraisikud) 05.05.2021  
309. 05.04.2021 Sissesõit Kalda turg kinnistule Kalda tänavast, ehitusprojekt (Llaki Logistika OÜ) 05.05.2021  
310. 05.04.2021 1-16/105 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) 05.05.2021  
311. 05.04.2021 Avaldus (Eraisik) 05.05.2021  
312. 05.04.2021 Taotlus (OÜ Olegta) Menetletud  
313. 05.04.2021 120 Päring (J. L.) 05.05.2021  
314. 01.04.2021 3100,21,0161935 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
315. 01.04.2021 3100,21,0159746 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)