Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 10.06.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) 10.07.2021  
282. 10.06.2021 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
283. 10.06.2021 M.Tuuderi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 10.06.2021  
284. 10.06.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 10.07.2021  
285. 10.06.2021 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
286. 10.06.2021 2111002/08613 Projekteerimistingimuste taotlus (Eraisik) 10.07.2021  
287. 10.06.2021 2111002/07670 Projekteerimistingimuste taotlus (Eraisik) 10.07.2021  
288. 09.06.2021 2-10-67308 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 09.06.2021 2-10-67308 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.06.2021  
290. 09.06.2021 2-21-9030 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
291. 09.06.2021 2-13-10211 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
292. 09.06.2021 2-10-41573 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.06.2021  
293. 09.06.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 09.07.2021  
294. 09.06.2021 4.-3/205 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
295. 09.06.2021 4.-10/160 Teade tugiisikuteenuse osutamise lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
296. 09.06.2021 2-1.6/656 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
297. 09.06.2021 4.-1/32 Taotlus isikliku raha kättetoimetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
298. 09.06.2021 4.-7/128 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
299. 09.06.2021 4.-7/127 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
300. 09.06.2021 21/012 Tellimiskiri (MTÜ Laste Päevakeskus LAD)  
301. 09.06.2021 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 09.07.2021  
302. 09.06.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-1926 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
303. 09.06.2021 Järelepärimine laste vanema kohta (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
304. 09.06.2021 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
305. 09.06.2021 Ü.Kaljuste puhkus (Narva Linnakantselei) 09.07.2021  
306. 09.06.2021 Hoiatus (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
307. 09.06.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (FIE Perearst Galina Kuznetsova) Menetletud  
308. 09.06.2021 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Saadetud  
309. 09.06.2021 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
310. 09.06.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
311. 09.06.2021 Taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 09.07.2021  
312. 09.06.2021 Suvekohviku jaoks kioski paigaldamine (NTL Trade OÜ) 09.07.2021  
313. 09.06.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
314. 09.06.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
315. 09.06.2021 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud