Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 09.06.2021 9.4-3/21/6197-2 Kaebuse edastamine (Terviseamet Ida-Regionaalosakond) 09.07.2021  
317. 09.06.2021 Päring (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
318. 09.06.2021 2-13/59 Taotlus (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
319. 09.06.2021 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
320. 09.06.2021 08.06.2021 käskkirja nr 2-2/5452 täiendamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
321. 09.06.2021 Dokumendi edastamine (Maa-Amet) Saadetud  
322. 09.06.2021 Küsimus konditsioneeri paigaldamise kohta (Eraisik) 09.07.2021  
323. 09.06.2021 Seisukoht isikute poolt esitatud määruskaebuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
324. 09.06.2021 Taotlus asendushooldusteenuse osutamise halduslepingu lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
325. 09.06.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20233001436 (Viru Ringkonnaprokuratuur) Saadetud  
326. 09.06.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-10-55221 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
327. 09.06.2021 A.Korol'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
328. 09.06.2021 1.11/5501 Käskkiri - teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
329. 09.06.2021 Teabenõue (Eraisikud) 09.07.2021  
330. 09.06.2021 Raieloa taotlus (KÜ Tiimani 10) 09.07.2021  
331. 09.06.2021 A.Ivanova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 09.07.2021  
332. 09.06.2021 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
333. 09.06.2021 Väljamaksetaotlus (KÜ Narva Suur 9) Menetletud  
334. 09.06.2021 Käskkiri (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
335. 09.06.2021 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) 09.07.2021  
336. 09.06.2021 Käskkiri (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
337. 09.06.2021 Puhkus (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
338. 09.06.2021 2111271/08731 Taotlus (OÜ Olegta) 09.07.2021  
339. 09.06.2021 2111301/08654 Teatis (FIE Niina Kostina) Menetletud  
340. 09.06.2021 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
341. 09.06.2021 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
342. 09.06.2021 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
343. 09.06.2021 2111582/01847 Teatis (AB Standup OÜ) Menetletud  
344. 09.06.2021 2111002/06820 Projekteerimistingimuste taotlus (Linnamajandusamet) 09.07.2021  
345. 09.06.2021 Küsimus (Eraisik) Menetletud  
346. 09.06.2021 A. Zahharova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
347. 09.06.2021 ilma Taotlus alltöövõtjate kasutamiseks nr 3 (AS Ehitustrust) 09.07.2021  
348. 09.06.2021 ilma Töövõtulepingu muudatusettepanek nr 2 (Elero AS) 09.07.2021  
349. 09.06.2021 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
350. 09.06.2021 2111002/07855 Taotlus (eraisik) 09.07.2021