Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 19.01.2021 E-post Avaldus meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Pähklimäe 4) 18.02.2021  
317. 19.01.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eraisik) 01.02.2021  
318. 19.01.2021 5.1-28/7 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
319. 19.01.2021 5.1-28/6 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
320. 19.01.2021 Taotlus (Narva Linnavalitsus) 18.02.2021  
321. 19.01.2021 5.1-28/5 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilaste perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 18.02.2021  
322. 19.01.2021 6-1/2101-1 Järelepärimine isiku andmete kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 29.01.2021  
323. 19.01.2021 Avaldus (Galina Vologdina) 18.02.2021  
324. 19.01.2021 Balti elektrijaama vee kvaliteedikontroll (Enefit Power AS) 18.02.2021  
325. 19.01.2021 6-1/2099-1 Järelepärimine isikute elamiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
326. 19.01.2021 4.-1/7 Teade kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
327. 19.01.2021 14 Käskkiri (Riigihalduse minister) 18.02.2021  
328. 19.01.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
329. 19.01.2021 tegevuskulutoetuse eelnõu muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 18.02.2021  
330. 19.01.2021 4.-3/24 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
331. 19.01.2021 11-2/21/730-2 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) 18.02.2021  
332. 19.01.2021 4.-7/11 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
333. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik I.E.) Menetletud  
334. 19.01.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eraisik) Menetletud  
335. 19.01.2021 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 05.02.2021  
336. 19.01.2021 Avaldus (Eraisik O.Tš.) 18.02.2021  
337. 19.01.2021 Päring (Eraisik M.G.) Menetletud  
338. 19.01.2021 Ida-Virumaa KOV koostöölepped Venemaa partneritega (IVOL) 18.02.2021  
339. 19.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
340. 19.01.2021 Tegevustoetuse taotlus (MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool) 18.02.2021  
341. 19.01.2021 H2020 projekt CLIMARCHES kavatsustekirja palve (IVOL) Menetletud  
342. 19.01.2021 Muudatusettepanek (Narva Linnavolikogu) 18.02.2021  
343. 19.01.2021 Küsimused (Eraisik) 29.01.2021  
344. 19.01.2021 Teatis (Landverk OÜ) Menetletud  
345. 19.01.2021 J.Varenik vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
346. 19.01.2021 Taotlus (Landverk OÜ) 18.02.2021  
347. 19.01.2021 Teatis (KÜ Tiimanni 18) 18.02.2021  
348. 19.01.2021 E-post Taotlus invatransporditeenuse osutamiseks (Eraisik I.E.) Menetletud  
349. 19.01.2021 M.Tuuder'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.01.2021  
350. 18.01.2021 3100,21,0011209 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)