Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 30.06.2022 2-22-3558 Isiku poolt esitatud kompromiss ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 04.07.2022  
317. 30.06.2022 O.Smirnova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 30.07.2022  
318. 30.06.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
319. 30.06.2022 E-post Teavitus kohatasu tõstmise kohta alates 01.01.2023.a (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
320. 30.06.2022 E-post Tegevusaruanne (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
321. 30.06.2022 2-18-4385 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
322. 30.06.2022 2-22-9458 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.07.2022  
323. 30.06.2022 2-22-9433 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
324. 30.06.2022 2-22-9287 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
325. 30.06.2022 E-post Isiku taotlused teenuste saamiseks (Eraisik) 12.07.2022  
326. 30.06.2022 E-post Avaldus pangakonto numbri muutmisest (Eraisik) 12.07.2022  
327. 30.06.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
328. 30.06.2022 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.07.2022  
329. 30.06.2022 Ilma Avaldus abivajava isiku kohta (KÜ Gerassimovi 10) Menetletud  
330. 30.06.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei) 30.07.2022  
331. 30.06.2022 Lisadokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-22-9293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
332. 30.06.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
333. 30.06.2022 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
334. 30.06.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu ja eestkostetava raha paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
335. 30.06.2022 Puude raiumine (Narva Noorte Meremeeste Klubi) 30.07.2022  
336. 30.06.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-17144 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
337. 30.06.2022 1.1-19/54 Treeninglaagris osalemise kulude katmine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
338. 30.06.2022 6-5/22/11348-3 Arvamuse avaldamine (Keskkonnaamet) 30.07.2022  
339. 30.06.2022 2022. a I lisaeelarve kasutamise täpsustamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
340. 30.06.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
341. 30.06.2022 1.1-19/51 Eelarveliste vahendite muutmine (Narva Keeltelütseum) 30.07.2022  
342. 30.06.2022 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
343. 30.06.2022 Teatis (Eraisik) Menetletud  
344. 30.06.2022 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
345. 30.06.2022 Taotlus (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
346. 30.06.2022 A. Zahharova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
347. 30.06.2022 8-6/22/12901 Kaebuse edastamine (Keskkonnaamet) 30.07.2022  
348. 30.06.2022 Energiakulude hüvitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 30.07.2022  
349. 30.06.2022 Taotlus (Ehitisregister) Menetletud  
350. 30.06.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud