Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 01.04.2021 3100,21,0150660 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
317. 01.04.2021 3100,21,0150928 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
318. 01.04.2021 3100,21,0157018 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
319. 01.04.2021 3100,21,0155120 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
320. 01.04.2021 3100,21,0154629 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
321. 01.04.2021 2-21-4041 Lapsele määratud esindaja 29.03.2021.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
322. 01.04.2021 2-21-4041 Puudutatud isiku 30.03.2021.a seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
323. 01.04.2021 1.1-19/39 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 30.04.2021  
324. 01.04.2021 1.1-19/38 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 30.04.2021  
325. 01.04.2021 3100,21,0162582 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
326. 01.04.2021 2330,21,0001039 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
327. 01.04.2021 3100,21,0156605 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
328. 01.04.2021 3100,21,0148119 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
329. 01.04.2021 3100,21,0152273 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
330. 01.04.2021 3100,21,0141517 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
331. 01.04.2021 3100,21,0139969 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
332. 01.04.2021 3100,21,0149029 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
333. 01.04.2021 3100,21,0136982 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
334. 01.04.2021 2-18-13807 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 01.04.2021 2-20-11670 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
336. 01.04.2021 1-21-2184 Kohtunõue andmete esitamiseks isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 01.04.2021 2-19-6951 Selgituste nõue esitatud avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 01.04.2021 E-post Avaldus hooldaja kontrollimiseks (Eraisik) 30.04.2021  
339. 01.04.2021 7-1/1122-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Tartu Vangla) Menetletud  
340. 01.04.2021 3.2-1/5691-1 Taotlus otsuse vastuvõtmiseks surnu isiku matmise küsimuses (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 30.04.2021  
341. 01.04.2021 E-post Isiku avaldus materiaalse abi saamiseks (Eraisik) 30.04.2021  
342. 01.04.2021 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 06.04.2021  
343. 01.04.2021 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 06.04.2021  
344. 01.04.2021 2-1.6/339 Taotlus isiku paigutamiseks sotsiaalasutusse (SA Narva Haigla) Menetletud  
345. 01.04.2021 E-post Avaldus isikule tugiisiku teenuse määramiseks (KÜ 26.Juuli 13) 30.04.2021  
346. 01.04.2021 E-post Avaldus abi saamiseks eestkostja määramise küsimuses (Eraisik) 30.04.2021  
347. 01.04.2021 4.-3/134 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
348. 01.04.2021 4.-1/21 Teatis kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
349. 01.04.2021 E-post Isikute avaldused abivajava isiku kohta (Eraisikud) 30.04.2021  
350. 01.04.2021 2-19-102240 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud