Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 13.10.2020 Ettepanek linnavolikogu istungi kokku kutsumisest (Narva Linnavolikogu liikmed) 11.11.2020  
317. 13.10.2020 Eelnõu tagasikutsumine (Katri Raik - Narva linnavolikogu liige) Menetletud  
318. 13.10.2020 D.Polubojarov'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 15.10.2020  
319. 13.10.2020 Seletuskiri (Eraisik) 11.11.2020  
320. 13.10.2020 Teabepäring (Katri Raik - Narva linnavolikogu liige) 22.10.2020  
321. 13.10.2020 Vastus (Eraisik) 11.11.2020  
322. 13.10.2020 332 Avaldus (A. S.) 11.11.2020  
323. 13.10.2020 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
324. 13.10.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
325. 13.10.2020 Konkursikomisjoni moodustamine (Narva Linnakantselei) 11.11.2020  
326. 13.10.2020 Asjaajamise üleandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
327. 13.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
328. 13.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
329. 13.10.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
330. 13.10.2020 E.Uusküla puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
331. 13.10.2020 Raieloa taotlus (Eraisikud) 11.11.2020  
332. 13.10.2020 5.Paemurru tn 19a koha-aadressi korrastamine (Eraisik) Saadetud  
333. 13.10.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Pähklimäe 2) 11.11.2020  
334. 13.10.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 11.11.2020  
335. 13.10.2020 Puude raiumine (Kreenholmi tn.24a KÜ) 11.11.2020  
336. 13.10.2020 Raieloa taotlus (Eraisikud) 11.11.2020  
337. 12.10.2020 Käskkiri hanke kohta (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
338. 12.10.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
339. 12.10.2020 Päring (Fraktsioon Meie Narva) 23.10.2020  
340. 12.10.2020 Teade (L.S.) Saadetud  
341. 12.10.2020 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
342. 12.10.2020 Teade (R.M.) Saadetud  
343. 12.10.2020 15-3/79582-10 Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
344. 12.10.2020 Nõusolek allüürilepingu kohta (SA Narva Haigla) 10.11.2020  
345. 12.10.2020 Teade (T.F.) Saadetud  
346. 12.10.2020 Teade (I.Š.) Saadetud  
347. 12.10.2020 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 10.11.2020  
348. 12.10.2020 T.Lennuk'i puhkus (Linnamajandusamet) 30.10.2020  
349. 12.10.2020 330 Avaldus (J. M.) Menetletud  
350. 12.10.2020 Avaldus (Eraisik) 10.11.2020