Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 21.11.2022 2-22-16830 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
317. 21.11.2022 2-22-11465 Kohtumäärus isiku 18.10.2022.a vastuväite rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
318. 21.11.2022 2-22-11465 Avaldaja 18.11.2022.a arvamus lapsele määratud esindaja seisukoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
319. 21.11.2022 3.1-3/22/3798 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
320. 21.11.2022 3100,22,0675459 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
321. 21.11.2022 2.1-7/714-3 Nõudekiri kriminaalasjas nr 22240100075 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
322. 21.11.2022 2.2-3/2225-5 Teade laste perekonna ja olukorra kontrollimiseks (Vabariigi Presidendi Kantselei) 02.12.2022  
323. 21.11.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 25.11.2022  
324. 21.11.2022 934 Taotlus isikute elukoha registreerimise lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) 21.12.2022  
325. 21.11.2022 E-post Teabenõue (A.J. eraisik) Menetletud  
326. 21.11.2022 E-post Protokoll nr 07-563-22/039 (Põllumajandus- ja Toiduamet) Menetletud  
327. 21.11.2022 Ehitusteatis - Tolli tn 13 (elamu (mansardiga)) (Ehitisregister) 21.12.2022  
328. 21.11.2022 Tööleping (Linnamajandusamet) Menetletud  
329. 21.11.2022 561 Avaldus (M. J.) Menetletud  
330. 21.11.2022 560 Päring (N. J.) Menetletud  
331. 21.11.2022 559 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
332. 21.11.2022 558 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
333. 21.11.2022 557 Päring (N. Z.) Menetletud  
334. 21.11.2022 556 Päring (L. B.) Menetletud  
335. 21.11.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
336. 21.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
337. 21.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (KÜ Kraavi 12 Narva) Saadetud  
338. 21.11.2022 7-6/22/20139 Riigivara võõrandamine 08.12.2022 (Maaamet) 21.12.2022  
339. 21.11.2022 Avaliku üürituse loa taotlus (Jelena Jegireva FIE) 21.12.2022  
340. 21.11.2022 1.35/11527 Taotlus laste elukoha muutmiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) 21.12.2022  
341. 21.11.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Menetletud  
342. 21.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Saadetud  
343. 21.11.2022 V.Nikitina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
344. 21.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
345. 21.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
346. 21.11.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
347. 21.11.2022 Reservfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linna Arendus SA) Menetletud  
348. 21.11.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei)  
349. 21.11.2022 10-10/106-1 Aadressiandmete korrastamine rahvastikuregistris (Siseministeerium) 15.01.2023  
350. 21.11.2022 Viilhalli paigaldamine (HANZA Mechanics Narva AS) 21.12.2022