Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 04.08.2020 Ametnike teenistuslehe edastamine arhiveerimiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
317. 04.08.2020 7-9/20/11978-4 küsimus katustel pesitsevatest kajakatest (Keskkonnaamet) Menetletud  
318. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
319. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
320. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
321. 04.08.2020 7.1-5/5764-3 Taotlus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) Menetletud  
322. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
323. 04.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
324. 04.08.2020 Teatis (KÜ Daumani 5) Menetletud  
325. 04.08.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
326. 04.08.2020 Teatis (KÜ Rahu 46) 03.09.2020  
327. 04.08.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
328. 04.08.2020 7.2-2.3/4597-5 Haldusmenetluse lõpetamine (Päästeamet Ida päästekeskus) 03.09.2020  
329. 04.08.2020 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) 03.09.2020  
330. 04.08.2020 Seletuskiri (Eraisik) 03.09.2020  
331. 04.08.2020 Auditi aruanne (Balt Ehitusprojekt UÜ) 03.09.2020  
332. 04.08.2020 244 Päring (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
333. 04.08.2020 243 Avaldus (J. F.) Menetletud  
334. 04.08.2020 2-20-9615 Taotlus isiku ravi pikendamiseks (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
335. 04.08.2020 Garantiikiri (OÜ Kõrgus) Saadetud  
336. 04.08.2020 Kiri (Riigi Kinnisvara AS) 03.09.2020  
337. 04.08.2020 1.1-10/7235/20 lepingu ülemineku teatis (SA Innove) 03.09.2020  
338. 04.08.2020 S. Lukina puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
339. 04.08.2020 2.1-2/1402-1 Teade parkimisnõuete rikkumise kohta (Politsei- ja Piirivalveamet) 03.09.2020  
340. 04.08.2020 Avaldus (Eraisikud) 03.09.2020  
341. 04.08.2020 242 Avaldus (N. R.) 03.09.2020  
342. 04.08.2020 Vastus taotlusele isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Saadetud  
343. 04.08.2020 Avaldus (Eraisikud) 03.09.2020  
344. 04.08.2020 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
345. 04.08.2020 Teatis (Eraisik) 03.09.2020  
346. 04.08.2020 Sauna taasavamine (Eraisik L.B) 03.09.2020  
347. 04.08.2020 Vastus teatele isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
348. 04.08.2020 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
349. 04.08.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
350. 04.08.2020 15.8/6395 Taotlus isiku paigutamiseks kinnisesse asutusse ja arsti arvamus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud