Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 01.03.2021 Vastus (Eraisik) Menetletud  
317. 01.03.2021 Seisukoht isiku vastuavaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
318. 01.03.2021 Vastus taotlusele eestkoste seadmiseks isiku suhtes (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
319. 01.03.2021 Taotlus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
320. 01.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
321. 01.03.2021 Vastuskiri (Eraisik V.P.) Saadetud  
322. 01.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
323. 01.03.2021 2021.a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 31.03.2021  
324. 01.03.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
325. 01.03.2021 7-8.1/21/00317 Tõendi päring N.L. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
326. 01.03.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
327. 01.03.2021 7-8.1/21/00295 Tõendi päring A.K. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
328. 01.03.2021 80 Päringu edastamine (Eesti Energia AS) Menetletud  
329. 26.02.2021 Seletuskiri (Eraisik) 28.03.2021  
330. 26.02.2021 Volikiri (Aarne Pärtels) Menetletud  
331. 26.02.2021 6-3/23336-1 Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
332. 26.02.2021 Raudsilla tn 1 eskiis (Vallikraavi Kinnisvara AS) 28.03.2021  
333. 26.02.2021 Järelepärimine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 28.03.2021  
334. 26.02.2021 Selgitustaotlus (Connecto Eesti AS) 28.03.2021  
335. 26.02.2021 Vastus taotlusele (MTÜ Narva Ühing Leningradi Blokaadi Elanikud) Saadetud  
336. 26.02.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
337. 26.02.2021 Järelepärimine (AS Gaasivõrk) Saadetud  
338. 26.02.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
339. 26.02.2021 2-21-1601 Isikule määratud esindaja 25.02.2021.a vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
340. 26.02.2021 2-19-16403 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
341. 26.02.2021 Muudatusettepanekute sisseviimisest (Narva Linnavolikogu kantselei) 28.03.2021  
342. 26.02.2021 2-20-6340 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
343. 26.02.2021 2-10-56207 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.03.2021  
344. 26.02.2021 Kahju hüvitamine (Eraisikud) 28.03.2021  
345. 26.02.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
346. 26.02.2021 leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 28.03.2021  
347. 26.02.2021 Vastus isiku pöördumisele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
348. 26.02.2021 Taotlus (Inter Rao Eesti OÜ) Saadetud  
349. 26.02.2021 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
350. 26.02.2021 Vastus (HÜ Narva Prometei) Menetletud